Kjer so doma uspešne podjetniške zgodbe

18.5.2023

V sklopu Tedna obrti in podjetništva na Loškem so v ponedeljek pripravili ogled podjetij v Industrijski coni Todraž in pogovor z županom Občine Gorenja vas - Poljane Milanom Čadežem o izzivih razvoja gospodarstva v občini.

Območna obrtno-podjetniška zbornica je v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora (RAS) in s finančno podporo občin na Škofjeloškem 16. leto zapored pripravila Teden obrti in podjetništva, v okviru katerega se je tudi letos zvrstil pester nabor podjetniških dogodkov. Prvi dogodek so pripravili v občini Gorenja vas - Poljane, kjer so po besedah direktorja RAS Gašperja Kleča doma uspešne podjetniške zgodbe. Udeležencem so najprej predstavili podjetja v Industrijski coni Todraž, sledil je pogovor z županom Milanom Čadežem, na katerem je sodeloval tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

V občini, kjer je registriranih 729 podjetij, je torej vsak deseti prebivalec občine pravna oseba, s čimer se uvrščajo v sam slovenski vrh, je v uvodu poudaril župan. A še pred tridesetimi leti, ko so zapirali Rudnik Žirovski vrh, so imeli status občine z omejenimi možnostmi razvoja. Uspeh na podjetniškem področju župan pripisuje klenosti in delavnosti prebivalcev njihove občine. Predsednik državnega sveta Lotrič vidi še izjemne priložnosti za razvoj podjetništva na celotnem Škofjeloškem. »Danes smo videli inovativnost in delavnost, v razvoj danes uspešnih podjetij je bilo vloženega veliko znanja in poguma.« Vse to omogoča, da ljudje ostajajo v domačem kraju oziroma se celo priseljujejo, je prepričan Lotrič. Dodatno priložnost za razvoj podjetništva vidi v regijski organiziranosti oziroma ustanovitvi pokrajin. Med prvimi nalogami, ki bi jih prevzele pokrajine, bi bila priprava prostorskih planov. Zdi se mu pomembno, da bi tako umestitev objektov kot tudi različne infrastrukture reševali na ravni pokrajin, »kjer ljudje poznajo potrebe in prostor«. Prav hitro posodabljanje prostorskih planov je Čadež poudaril kot ključno, če želijo biti razvojno naravnani. Zato z novim prostorskim planom med drugim načrtujejo širitev Industrijske cone Todraž, kjer pa bo po njegovih besedah najprej treba urediti problematiko dostopne ceste. Od Gorenje vasi do Todraža, je poudaril, dnevno naštejejo tisoč vozil dnevno. »Cesta pa je v izredno slabem stanju, tako slaba ni niti nobena občinska cesta.« Nova možnost za razvoj podjetništva pa se nakazuje še v dolini Suše, je napovedal župan.

Mateja Rant