Lahko črpajo nepovratna sredstva

21.4.2022

Po podpisu pogodbe med ministrstvom za okolje in prostor ter Občino Škofja Loka tudi naša občina lahko začne črpati nepovratna sredstva za izgradnjo vodovodov Lučine in Vršajn–Brda.

Občina Škofja Loka in Občina Gorenja vas - Poljane sta po uspešno zaključenem projektu Urejanje porečja Sore 1, v sklopu katerega so pred leti gradili kanalizacijo in nove vodovode ter obnavljali čistilno napravo Gorenja vas, sedaj vključeni v projekt Urejanje porečja Sore 2. "Sodelovanje med obema občinama ureja medobčinska pogodba, v kateri smo dorekli vse potrebno, nosilka predmetnega projekta je Občina Škofja Loka in zato je tudi podpisnik," je pojasnil Bernard Strel z občinske uprave in dodal, da operacija Oskrba s pitno vodo v porečju Sore zaradi pogojev koriščenja nepovratnih sredstev kohezijskega sklada in skupnih vodnih virov, ki jih imata obe občini na Trebiji, predstavlja "vstopno točko" za našo občino do omenjenih sredstev. V skupnem projektu urejanja vodooskrbe je Občina Gorenja vas - Poljane pridobila 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev za izgradnjo vodovodnega sistema Lučine in vodovoda Vršajn–Brda. Za izgradnjo sta bila v postopku javnih naročil izbrana dva izvajalca: Lavaco Ljubljana in SGP Zidgrad Idrija, ki dela na terenu izvajata že od 25. maja lani. S podpisano pogodbo pa lahko naša občina začne črpati nepovratna sredstva, ki jih je delno že založila. Porabiti jih mora do 31. decembra 2023. "Do takrat morata biti projekta zaključena, poplačana, predmetna sredstva pa porabljena," je še pojasnil Strel.

Damjana Peternelj