Največja naložba kulturni dom v Poljanah

2.2.2023

V predlogu proračuna, ki so ga občinski svetniki obravnavali na zadnji seji v preteklem letu, so predvideli dobrih 13 milijonov evrov prihodkov, odhodke pa načrtujejo v višini 15 milijonov evrov.

Glede na to, da proračuna za leto 2023 niso sprejeli do začetka leta, se v prvih treh mesecih letošnjega leta izvaja začasno financiranje. Po pojasnilu Katarine Dolenc, ki je na občini pristojna za proračun in finance, so za obdobje začasnega financiranja predvidena sredstva v skladu s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju iz preteklega leta. Načrtovani prihodki v prvih treh mesecih letošnjega leta so tako predvideni v višini slabih 2,9 milijona evrov, odhodki pa v višini 2,6 milijona evrov. 

Predlog letošnjega proračuna pa je »težak« dobrih petnajst milijonov evrov. Za investicije so po besedah Katarine Dolenc namenili 54 odstotkov proračuna oziroma 8,2 milijona evrov, za tekoče odhodke pa 6,8 milijona evrov oziroma slabih 45 odstotkov. »Razlika med prihodki in odhodki gre na račun stanja sredstev ob koncu leta 2022 in nove predvidene zadolžitve v višini 1,2 milijona evrov za Kulturni dom Poljane.« Katarina Dolenc je poudarila tudi nekatere največje investicije, ki so jih uvrstili v letošnji proračun. Največ denarja namenjajo za gradnjo kulturnega doma v Poljanah, in sicer 3,9 milijona evrov, za vodovod Todraž–Lučine in Vršajn–Brda je namenjenih 815 tisoč evrov, za sanacijo plazov v Stari Oselici in na Ermanovcu pa 578 tisoč evrov. Za Hišo generacij v Gorenji vasi so predvideli 465 tisoč evrov, za investicijsko vzdrževanje cest pa 450 tisoč evrov. Med večjimi tekočimi odhodki in transferji je omenila dnevno varstvo in vzgojo v občini, za kar namenjajo 1,5 milijona evrov, za zimsko službo so predvideli 507 tisoč evrov in za prevoze otrok v šolo 478 tisoč evrov. Slabih tristo tisoč evrov so namenili še za odplačilo dolgoročnih posojil. Med na novo odprtimi postavkami v proračunu je Katarina Dolenc omenila športni park Log, kulturni dom na Sovodnju in krožno krožišče na Trebiji.

Mateja Rant