Opravili veliko dela na cestah

2.2.2023

Preteklo leto je v Krajevni skupnosti (KS) Gorenja vas zaznamovalo asfaltiranje cestnih odsekov, prenova okolice poslovilnega objekta v Gorenji vasi in dokončna prenova javne razsvetljave na Hotavljah.

Na cestnem programu je KS Gorenja vas v lastni režiji in s prispevki krajanov obnovila okrog 870 metrov lokalnih cest in javnih poti v asfaltu in prav toliko v makadamu, in sicer na odseku Suša–Jelovica v dolžini 420 metrov. To je zadnji odsek ceste, kjer se je izvedla asfaltacija in je le-ta povezana do zaselka Jelovica. Občina Gorenja vas - Poljane in KS Gorenja vas sta v zadnjih 25 letih po delih obnavljali in asfaltirali navedeno lokalno cesto, celotni odsek Suša–Jelovica meri 3,2 kilometra. Skupna vrednost investicije v lanskem letu je znašala 50 tisoč evrov.

Na javni poti Volaka–Čabrače v dolžini 450 metrov se je zamenjal asfalt in uredila drenaža. Investicija je bila vredna približno 46 tisoč evrov. Zaradi pozne sklenitve pogodbe z izvajalcem asfaltiranja se bo sanacija lokalne ceste Gorenja vas–Žirovski Vrh v dolžini 570 m izvedla letos. Vse leto se je izvajalo tudi redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti. Na pokopališču Gorenja vas se je na novo uredila okolica poslovilnega objekta ter izvedla dodatna grobna polja za žarne pokope. Na pokopališču Leskovica so se izvajala nujna vzdrževalna dela. Na območju Hotavelj se je obnovil še preostali del javne razsvetljave na odseku Nande–Troha. Organizirana je bila prireditev ob dnevu državnosti, sofinancirali smo oratorij in vsakoletne decembrske pohode. V Gorenji vasi, na Hotavljah in v Leskovici je Miklavž obdaril več kot 350 otrok.

Doseženi cilji so rezultat dobrega in uspešnega sodelovanja z vaškimi odbori, svetniki krajevne skupnosti, občinsko upravo in županom.

Dušan Podobnik, predsednik
Gašper Čadež, tajnik KS Gorenja vas