Pomoč pri uporabi digitalnih javnih storitev

23.11.2023

Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka je v sodelovanju z Ljudsko univerzo Škofja Loka sredi novembra v prostorih občine vzpostavila Digi info točko, ki prinaša brezplačno digitalno podporo in svetovanje občanom.

Digi info točka bo v občini Gorenja vas - Poljane delovala v sklopu Lokalnega učnega središča Ljudske univerze (LU) Škofja Loka. Kot je pojasnila direktorica LU Škofja Loka Nina Triller Albreht, Digi info točke predstavljajo ključno orodje v prizadevanjih ministrstva za digitalno preobrazbo, ki si je zastavilo ambiciozen cilj: do leta 2030 naj bi se vsaj osemdeset odstotkov ključnih javnih storitev izvajalo digitalno, obenem pa naj bi enak odstotek uporabnikov javnih storitev uporabljal digitalno identiteto. To želijo doseči tudi z brezplačnim svetovanjem in podporo za vse prebivalce na Digi info točkah.

Doslej so odprli 160 tovrstnih točk po vsej Sloveniji. »Svetovanje na Digi info točki pokriva različna področja digitalnih javnih storitev, vključno z uporabo elektronske osebne izkaznice, povezanimi mobilnimi aplikacijami, prijavo v elektronske storitve, elektronskim podpisovanjem, dostopom do informacij o delovanju državne uprave prek portala gov.si ter uporabo storitev portala eUprava, SPOT, eDavki … To so le nekatera izmed področij, kjer bodo občanom na voljo strokovnjaki.« Digi info točka v Občini Gorenja vas - Poljane bo odprta pet dni na teden, in sicer v torek, četrtek in petek od 7. do 11. ure ter v ponedeljek in sredo od 12. do 15. ure.

Mateja Rant