Priznanje Staremu vrhu

22.9.2022

Na letošnjem srečanju gorenjskih turističnih delavcev, ki je bilo konec avgusta v Gozdu - Martuljku, so bila podeljena številna priznanja. Med drugim je priznanje Gorenjske turistične zveze prejelo Turistično društvo (TD) Stari vrh za petdeset let uspešnega
dela.

Prejemnik priznanja pa je tudi Tomaž Ažbe, ki je predsednik TD Stari vrh že od leta 2014, kar pomeni, da je letos nastopil že tretji mandat. Uspešno vodi in usmerja društvo, ki je pod njegovim vodstvom, seveda ob uspešnem delu vseh predhodnikov, dopolnilo 50 let delovanja. Tomaž s svojo sposobnostjo vodenja povezuje in združuje člane iz krajev pod Starim vrhom. Sodelujejo turistične kmetije, gostišča, vsi ostali prebivalci in organizacije, ki delujejo na tem področju. Pod njegovim vodstvom se društvo povezuje in sodeluje tudi z drugimi društvi in prispeva znaten delež k prepoznavnosti tega dela Poljanske doline tudi zunaj meja naše dežele. S svojim delom tako Tomaž veliko prispeva k razvoju turizma na Gorenjskem.

Mirjam Pavlič