Projekt KOGIS

1.7.2019

Vabilo k sodelovanju v raziskavi

Sodobni način življenja nam zapoveduje sedenje v številnih aktivnostih, pa naj bo to delo, branje, uporaba računalnika ali gledanje televizije. Predvsem hrbtenica je tako izpostavljena večji obremenitvi in možnosti za razvoj degenerativnih sprememb.

Cilj projekta KOGIS je ozavestiti delovno populacijo o možnostih dosege minimalnih priporočenih vrednosti dnevne gibalne/športne aktivnosti že med delovnim časom. Ugotovitve in rezultati projekta KOGIS bodo vidni na več ravneh in bodo v vseh elementih vsebovali pomemben doprinos k razvoju in izboljšanju kvalitete življenja za posameznike, vključene v aktivnosti projekta, ter širšo družbo kot celoto.
Projekt KOGIS vodi doc. dr. Uroš Marušič. V projekt KOGIS smo vključeni študenti različnih profilov (fizioterapija, kineziologija in psihologija).
V projektu želimo oceniti različne pozicije dela, in sicer delo v sedečem, stoječem in premikajočem se okolju. Zanimali nas bodo parametri, kot so količina gibanja, skeletno-mišično neugodje, učinkovitost dela in kognitivne sposobnosti, spremljali bomo tudi elektrokortikalno aktivnost možganov ter mišične odzive, hojo in ravnotežje.

Vabilo za občane
Udeleženci projekta skupaj s pedagoškim mentorjem doc. dr. Urošem Marušičem vabimo vse občane, stare med 21 in 60 let, da sodelujejo v naši raziskavi. V raziskavo se lahko vključijo tisti, katerih delovno mesto je večinoma sedeče in so brez večjih zdravstvenih težav. Z vašo prostovoljno udeležbo boste doprinesli k znanosti ter dobili povratno informacijo o stanju vaših mišic in možganov (miselne sposobnosti, na primer: spomin, pozornost itd.). Meritve se bodo izvajale trikrat po štiri ure v Mediteranskem centru zdravja Koper. V zameno za vaš čas, ki ga boste namenili, pa vam bomo po meritvah podali povratno informacijo o rezultatih na vseh področjih merjenja.
V primeru, da bi se bili pripravljeni udeležiti naše raziskave, sem vam kot občanka in del fizioterapevtskega dela projekta pripravljena ponuditi prevoz do Kopra in nazaj. Za dodatne informacije in vprašanja sem vam na voljo na pivk.tanja@gmail.com in na telefonski številki 031/236-433.

Tanja Jereb