Samozaščitno ravnanje ob poplavah

19.10.2023

Oktobra zaznamujemo mesec požarne varnosti. To je mesec, v katerem gasilci še posebej promoviramo svoje delo v širši skupnosti in s tem morda privabimo tudi kakšnega novega člana ali članico v svoje vrste.

Letošnja tema so sicer požari v naravnem okolju. Tu bi morda poudaril samo, da nikoli ne puščamo odprtega ognja brez nadzora in ga po končanem kurjenju tudi popolnoma pogasimo. Prav tako pazimo, da ognja ne kurimo ob močnem vetru in v času, ko je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V naravo ne odmetujemo cigaretnih ogorkov, steklenic in embalaže raznih vnetljivih snovi.

Ker pa smo v naši občini letos imeli precej več nevšečnosti s poplavami in plazovi kot z ognjenimi zublji, mi dovolite, da vam na kratko podam nekaj koristnih informacij, kako ravnati samozaščitno s ciljem, da bi čim bolj omilili potencialno škodo pred in med samimi poplavami, če se te zgodijo. Iz kleti in nižjih prostorov umaknite premično premoženje. Priskrbite si protipoplavne vreče in z njimi poskušajte preprečiti vdor vode v stavbo. Kolikor je mogoče, zatesnite vratne in okenske odprtine, svetlobne jaške, talne sifone in podobno. V okolici stavb zavarujte ali umaknite predmete in vozila, ki bi jih voda lahko odnesla. Če se vam zgodi, da ste ostali v ujeti v poplavljeni stavbi, se umaknite v višja nadstropja in pokličite pomoč na telefonsko številko 112. Ne poskušajte prečkati vodnega toka, tudi če vam je voda samo do kolen, saj vas lahko spodnese. Upoštevajte zapore cest. Ne vozite po poplavljenih cestah, saj lahko ostanete ujeti, vodni tok pa lahko odnese vozilo. Ne približujte se brežinam vodotokov, ker so zaradi erozije lahko spodjedene in nestabilne.

Bi pa na koncu želel izkoristiti to priložnost in se iz srca zahvaliti vsem gasilkam in gasilcem ter občankam in občanom, ki ste se z vso srčnostjo trudili pomagati tistim, ki so bili najbolj prizadeti, in jim s tem vsaj malo olajšali življenje v tistih težkih dneh. In ne nazadnje velika hvala tudi vsem, ki na tak ali drugačen način podpirate delovanje naše organizacije in nam dajete moč, voljo in zagon, da bomo še uspešnejši v boju z nadlogami, ki nas bodo morda doletele v prihodnje.

Borut Pintar