Skoraj 3000 podpisov za odstrel volkov

22.7.2019

Civilna iniciativa Cerkno

V prejšnji številki Podblegaških novic smo že pisali o napadih volka na drobnico in govedo v naši občini ter o aktivnostih Civilne iniciative Cerkno (CI), katere članica je tudi Občina Gorenja vas - Poljane. Iniciativa je konec maja in prvo polovico junija vse svoje aktivnosti usmerila v zbiranje podpisov za odstrel volkov.

V slabem mesecu dni jih je zbrala 2893 in njeni predstavniki so jih 20. junija predali ministrstvu za okolje in s tem dopolnili že prej oddano peticijo za zmanjšanje škode, ki jo povzročajo zveri in divjad. V njej zahtevajo odstrel nevarnih volkov. Podpise podpore so zbrali na območju občin Cerkno, Idrija, Žiri, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Škofja Loka, Bohinj in Tolmin.
Podpisniki peticije menijo, da mora imeti lokalna skupnost odločujoči vpliv na kvoto odvzema velikih zveri in se jih brez njihovega soglasja ne sme širiti v alpski prostor, kjer glede na veliko poseljenost območja ni primernega habitata zanje. Nasprotujejo ponovni naselitvi volka v alpski prostor, saj bi to imelo nepopravljive posledice na obdelanost pokrajine. Ministrstvo za okolje in prostor se mora zavedati vseh posrednih negativnih posledic. Ne gre samo za ekonomsko, temveč tudi socialno in okoljsko škodo, ki bo nastala z opuščanjem pašništva v alpskem prostoru.

Človeku niso nevarni
V septembrski številki bomo predstavili volka in njegovo vlogo v naravi ter iskali odgovore za njegovo obnašanje. Pri tem nam bo pomagal strokovnjak za zveri, doc. dr. Miha Krofel, raziskovalec z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani. Že zdaj pa pojasnjuje, da je možnost, da bi volk napadel človeka, zelo majhna in enako velja za volkuljo, ki ima nebogljene mladiče. »Za razliko od medvedke z mladiči, ki je lahko precej nevarna za človeka, če se ji preveč približa, volkulja ne brani svojih mladičev s tem, da bi napadla človeka.« V Sloveniji ni primera, da bi volk kakorkoli poškodoval človeka. V tujini obstajajo, a so večinoma povezani z volkovi, ki so oboleli s steklino. Ti pa so zaradi tega izjemno nevarni. Krofel vsem tistim, ki se kljub temu bojijo volka, priporoča nabavo obrambnega spreja proti psom ali za preprečevanje napada medveda. »Spoštovati je potrebno tudi predpise, da se psov ne pušča nenadzorovano v naravi.«

Potrebno je posebno upravljanje z volkovi
Za vse volkove, ki so izgubili strah pred človekom in zahajajo v bližino naselij, CI zahteva, da se mora izdati takojšnja ustna odločba za odvzem iz narave, zdaj veljavno odločbo za izredni odvzem pa je treba preklicati in izdati novo, v kateri bosta datumska in prostorska omejitev za izvedbo realna. Odločba za izredni odvzem naj se v primeru nadaljevanja škod ponovi. Med drugim naj omogoči odstrel vseh nevarnih in problematičnih volkov. Predlagajo aktivno upravljanje z volkom oziroma omejevanje njegovega širjenja v Alpe.
Predstavniki CI Cerkno poleg interventnega zakona zahtevajo še, da se septembra izda odlok o odvzemu medveda in volka za leto 2019/2020, s katerim se predvidi postopno zmanjševanje številčnosti obeh zveri tako, da je odstrel višji od prirastka. Cilj je stanje iz leta 1990. Državnemu zboru predlagajo dopolnitev Interventnega zakona, in sicer da bi dodatnega volka odvzeli v triglavskem lovsko upravljavskem območju in še enega v gorenjskem lovsko upravljavskem območju.

Po zadnjih podatkih sta se v naši občini zgodila dva napada volkov, o katerih smo že pisali, in sicer v Lučinah in Leskovici. Domačini so volka videli še v Lajšah pri Leskovici in na Muravah. V Gorenjih Novakih (občina Cerkno) sta se v začetku julija, v razmaku dveh dni, zgodila dva napada. V prvem so bile napadene koze, ena je poginila, v drugem pa so volkovi raztrgali mlado žrebičko.

V čakanju odločbe za odstrel enega volka
Kranjska, blejska in tolminska enota Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) so sredi junija na osnovi vlog občin Železniki, Gorenja vas - Poljane in Cerkno izdelale strokovno mnenje za odvzem dveh volkov iz narave. Posredovale so ga Zavodu RS za varstvo narave, da poda pisno stališče, na osnovi katerega bo Agencija RS za okolje (ARSO) izdala odločbo. »Zavod RS za varstvo narave je predlagal odstrel enega volka, za kar smo prejeli tudi soglasje. S tem se želi predvsem odvrniti trop volkov na navedenem območju od plenjenja rejnih živali. Vlogo smo v začetku julija posredovali na ARSO in čakamo na izdajo odločbe,« je pojasnil Miha Marenče, vodja sektorja za načrtovanje razvoja gozdov na ZGS.
Po mnenju CI se je vedenje divjih živali v zadnjem času tako zelo spremenilo, da obstaja utemeljen sum, da ti volkovi niso iz tega okolja, temveč so jih pripeljali od drugod. To bodo s pomočjo uradnih informacij iz ministrstev poskušali dokazati.

Lidija Razložnik

Okrogla miza o vplivu velikih zveri na življenje na podeželju
Združenje civilnih iniciativ Slovenije in TD Davča vabita na okroglo mizo o vplivu velikih zveri na življenje na podeželju, ki bo 17. avgusta, ob 17. uri, na kmetiji Pr' Vrhovc v Davči. Udeleženci bodo govorili o varnosti, kmetijstvu, okolju … Razkrivali bodo ovire in iskali ter predstavili ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov teh živali. Na dogodek so vabljeni ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, minister za okolje in prostor Simon Zajc, direktor ZGS Damjan Oražem, direktor Zavoda RS za varstvo narave Teo Hrvoje Oranšič, prof. dr. Ivan Kos, publicist in naravovarstvenik Anton Komat.