Sto štirideset let prve šole v Gorenji vasi

23.11.2023

Kot začetek organiziranega šolstva v Gorenji vasi bi lahko šteli leto 1853, ko je takratni kaplan župnije na Trati Andrej Drobnič na lastno pobudo zbral otroke v najetem prostoru v Stebejlovi hiši v Sestranski vasi.

Leta 1855 je pristojna državna oblast razpisala delovno mesto učitelja – in kot prvi je prišel Ivan Dolinar. Poleg službe učitelja je mora opravljati še delo organista in cerkovnika v župnijski cerkvi na Trati. Letna plača za to delovno mesto je znašala 300 goldinarjev. Pouk je potekal v najetih prostorih vse do leta 1878, ko so na pobudo krajanov zgradili novo šolsko stavbo na sedanjem mestu. Zaradi pomanjkanja denarja je bila pritlična in že takoj tudi premajhna za vse takrat šoloobvezne otroke. Zaradi prostorske stiske so morali imeti dvoizmenski pouk. Krajani so zato s prostovoljnim delom pomagali, da se je leta 1883 dozidala zgornja etaža šole z učilnicami in stanovanjem za učitelja. Zanimiv je podatek o šoli za leto 1923, ki ga navaja Slavica Pavlič v svojem prispevku Iz zgodovine šole Trata – Gorenja vas z okoliškimi šolami v Loških razgledih: šolski okoliš ljudske šole na Trati je zajemal otroke iz 14 vasi: Trata, Sestranska vas, Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Todraž, Hotavlje, Hlavče Njive, Srednje Brdo, Žirovski Vrh Sv. Antona, Žirovski Vrh Sv. Urbana, Bačne (razen hišnih št. 3, 4, 5, 7), Čabrače in Volaka. Šolski upravitelj je imel v šoli svoje stanovanje s tremi sobami, kuhinjo in jedilno shrambo. Šola je imela tudi šolski vrt in igrišče. Otroke so poleg klasičnih šolskih predmetov in verouka učili tudi različnih ročnih del in sadjarstva. Za pouk matematike so v tratarski šoli v nižjih razredih uporabljali leseno tablo s preprostim mehanskim računalom v obliki lesenih barvnih kroglic na kovinskih palicah. Tabla se je ohranila na podstrešju stare šole vse do rušenja zgornje etaže ob prezidavi objekta, ko je bila zaupana v hrambo osnovni šoli v Gorenji vasi.

Jure Ferlan