Uresničili zastavljene cilje

2.2.2023

V Krajevni skupnosti Sovodenj smo se lani trudili čim bolje realizirati zastavljene cilje.

Konec aprila smo organizirali vsakoletno očiščevalno akcijo s člani večine društev v naši krajevni skupnosti. Junija smo priredili slovesnost ob postavitvi spomenika padlemu Maistrovemu borcu Andreju Šifrarju pri Oblakovih v Stari Oselici, na predvečer dneva državnosti pa proslavo v počastitev dneva državnosti v Novi Oselici.

Na področju prometne infrastrukture je bil z občinskimi sredstvi urejen okrog 700 metrov dolg odsek lokalne ceste Stara Oselica–Ermanovec (od kapelice na Škrbinovem griču do Kmetije Sivkar), obnova omenjene ceste do Sovodnja se bo nadaljevala letos. Poleg rednega letnega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti so bili z asfaltno prevleko na novo urejeni 300-metrski odsek javne poti Sovodenj–Podosojnice, 220-metrski odsek loklane ceste Sovodenj–Cerkljanski Vrh, 60-metrski odsek javne poti Grapa–Kalar–Jeram in 115-metrski odsek javne poti Grapa–Karantovše. V centru Sovodnja je bila asfaltirana 553 kvadratnih metrov velika površina z dvoplastnim asfaltom. V kulturni dvorani je bilo prenovljeno stopnišče v hodniku, na pleskarska dela pa stopnišče še čaka, prav tako bo treba na okna namestiti še zunanje police. Kot vsa leta doslej smo v decembru pripravili obdaritev otrok od enega do desetih let starosti in obdarili starejše od 75 let. Hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali k realizaciji zastavljenih ciljev in vse dobro v letošnjem letu.

Stanko Bajt, predsednik sveta,
Nevenka Telban, tajnica KS Sovodenj