V oktobru kar dve uspešni vaji

23.11.2023

Ob mesecu požarne varnosti so 21. oktobra gasilci vseh sedmih gasilskih društev gasilskega poveljstva občine tradicionalno sodelovali na meddruštveni vaji članov. Že dan pred tem so jo opravile tudi članice.

Ob predpostavki simulacije obsežnega potresa so jo zasnovala dekleta poljanskega gasilskega društva, katere predsednica komisije za članice je Polona Kržišnik, ki je povedala, da se je vaja odvijala ob prisotnosti 38 članic iz vseh sedmih občinskih društev. »Osnovni koncept je formiral zasedbo petih delovnih posredovanj na različnih lokacijah na območju Poljan, ki so temeljila na uporabnih znanjih. Sprejemno mesto je bilo pri gasilskem domu, kjer se je vaja začela s kontrolno dokumentacijo. Sledilo je informiranje vodij enot posameznega gasilskega društva. Po radijski postaji je zatem štab razporedil dotično enoto na delovno točko. Sistem kroženja je omogočal, da so vse članice obiskale vsa posredovanja. Sprva so zavarovale kraj prometne nesreče, nato so se pre-izkusile v gašenju z gasilniki in obnovile znanje prve pomoči pri krvavitvah. Na koncu so spoznale še sistem vodenja večjih intervencij in se naučile pravilnega nameščanja izolirnega dihalnega aparata ter vstopanja v zadimljen prostor,« je povedala Kržišnikova. »Udeleženke so se pri dejavnosti spopadle z različnimi stopnjami znanja, pri čemer je nekaterim uspel utrditi svoje spretnosti, medtem ko so druge pridobile nove veščine. Posebej bi pohvalila njihovo sodelovanje, zanimanje in dobro voljo med samo vajo, kar je prispevalo k pozitivnemu vzdušju. Članice so nad vajo izrazile zadovoljstvo, kar odpira možnosti za organizacijo podobnih aktivnosti v prihodnje,« je prepričana Polona Kržišnik, ki je še dodala: »Menim, da je vaja pokazala velik potencial med članicami, ki bi se lahko v prihodnosti uspešno vključile v operativne vrste gasilskega društva. Skratka, ocenjujem, da je prispevala k okrepitvi in razvoju znanja ter veščin članic našega gasilskega občinskega poveljstva.«

Večjo vajo, prav tako ob predpostavki potresa, so v Industrijski coni v Todražu pod okriljem občinskega gasilskega poveljstva pripravili gorenjevaški gasilci, sodelovalo pa je 110 članov vseh sedmih društev v občini, štaba Civilne zaščite (CZ) občine ter ekipe prve pomoči CZ občine ter 25 drugih udeležencev. Kot je povedal Domen Božičnik, poveljnik PGD Gorenja vas in podpoveljnik gasilskega poveljstva občine, so zaradi različnih dogodkov uporabili tehnično reševanje, vrvno tehniko, posredovali ob nesreči z nevarno snovjo, izpeljali iskalno akcijo, reševanje s pomočjo AED in evakuacijo otrok. Intervenirali so na več različnih krajih. »Začetek vaje je stekel po standardnem postopku alarmiranja ob požaru v industriji, aktivirana so bila tri društva. Ob prihodu na kraj pa smo vzpostavili štabno vodenje ter ugotovili, da se število dogodkov veča, zato smo aktivirali še preostala štiri društva v občini, obvestili štab CZ in zaprosili za pomoč ekipo prve pomoči CZ občine,« je povedal Božičnik. Predvideli so 15 različnih dogodkov. »Enote so na terenu uspešno posredovale na vseh lokacijah. Štab CZ je poskrbel za evakuacijo enega razreda otrok, ki je bil ravno v tistem času na ekskurziji v RUŽV, poskrbel za obveščanje medijev, za napitke ter tople obroke za udeležence, ekipa prve pomoči pa je na organizirani 'triaži' poskrbela za vse ponesrečence in jih uspešno predala ekipam nujne medicinske pomoči,« je potek predstavil Božičnik, ki je bil tudi operativni vodja in v večji meri snovalec vaje. Ko je bilo treba zaradi obsežnosti vaje vzpostaviti štabno vodenje, pa je to prevzel poveljnik gasilskega poveljstva občine Roman Kokalj.

Obe vaji sta dokazali, da so gasilske enote v občini vsekakor zelo dobro opremljene in lahko kljubujejo takšnim vrstam dogodkov. »Pomembno pa je, da na ta način osvežijo svoje znanje, tehniko ter vse, kar je potrebno pri morebitnem posredovanju v takih situacijah,« je prepričan Božičnik.

Damjana Peternelj