Veljajo za primer dobre prakse

25.9.2020

V občini Gorenja vas - Poljane so v začetku septembra gostili ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka, ki si je ogledal gradbišče, na katerem izvajajo ukrepe za večjo poplavno varnost na območju Poljan.

Poljanah je ta čas obsežno gradbišče, saj so sredi del za povečanje poplavne varnosti na tem območju. Izvedba projekta, ki so ga začeli novembra lani, se je v teh dneh že prevesila v drugo polovico. Dela namreč po besedah župana Milana Čadeža potekajo v skladu s terminskim planom, ki predvideva zaključek del do konca oktobra prihodnje leto. Po ogledu gradbišča, na katerem dela hitro napredujejo, je minister Andrej Vizjak poudaril, da projekt predstavlja primer dobre prakse, kaj je mogoče izvesti v tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo, ki je poskrbela za najtežji del. Občina je namreč izpeljala vse postopke pridobivanja dovoljenj in soglasij lastnikov zemljišč. Minister je zato prepričan, da bi bilo treba takšne primere posnemati tudi pri drugih podobnih projektih. "Samo odobren projekt je še zdaleč premalo, da pride do zasaditve prve lopate in urejanja v naravi," je opozoril. K projektu so po županovih besedah pristopili takoj po obsežnih poplavah, ki so območje Poljan prizadele v letu 2014. "Tega leta smo začeli izdelovati prve protipoplavne študije, ki smo jih po kar 22 opravilnih korakih v septembru 2018 pripeljali do gradbenega dovoljenja, natanko pred letom dni pa še do podpisa gradbene pogodbe," je spomnil župan in dodal, da so dela novembra lani začeli pri cerkvi, ki je bila pred petdesetimi leti postavljena na poplavnem območju, zdaj pa so jo zaščitili s protipoplavnim zidom. Ob tem so uredili še dve dostopni poti, ena od teh je pešpot, ena glavnih naložb pa je novi most čez Poljansko Soro.
Uredili so Brentežev graben, dokončano je tudi urejanje sotočja Hotoveljščice in Poljanske Sore, na novo so uredili še izliv Ločivnice v Poljansko Soro. Vsa dela, povezana s protipoplavnimi ukrepi, so tako v teku ali zaključevanju, je pojasnil župan in dodal, da je zgrajenih ali v gradnji šest od sedmih mostov, tri od štirih prometnic, vse struge Sore in pritokov, zaključena je tudi ureditev ravnice za razliv visokih voda. Čakajo pa jih še dela na sotočju Ločivnice in Poljanske Sore, ki se bodo začela po dokončni odstranitvi opažne in podporne konstrukcije novega mostu čez Soro, saj bo na ta način omogočen nemoten dostop z mehanizacijo do sotočja. Naložba v povečanje poplavne varnosti na območju Poljan je vredna slabe tri milijone evrov, od tega bo 2,2 milijona evrov prispevala republiška direkcija za vode, je še pojasnil Čadež.
Minister je ocenil, da pri ukrepih za večjo poplavno varnost Poljan ne gre samo za vodnogospodarski projekt, temveč tudi naravovarstveni. "Gre za večnamenski poseg, ki omogoča tudi ustvarjanje ustreznih habitatov za ribji živelj, ne nazadnje pa gre z novo ureditvijo brežin tudi za ljudem varen in prijazen ukrep. Pri načrtovanju je vedno treba gledati tudi te aspekte, ki so se v tem primeru zlili v celoto." Spomnil je, da se projekt izvaja na zavarovanem območju Natura 2000, ki jih je v Sloveniji kar 37 odstotkov. "Ta projekt prikazuje pragmatičen vsebinski pristop, ko je v ospredju skrb za naravo, in ne postopki in oblika, ki nas praviloma privede do poti, ko ne vidimo, kako naprej."
Minister je ob tem še pojasnil, da bo v naslednji finančni perspektivi za vodnogospodarski sektor na voljo več sredstev. Tako bo večje projekte, kot je recimo protipoplavna ureditev Železnikov v sosednji dolini, mogoče financirati iz evropskih skladov in bodo državna sredstva lažje namenjali za manjše projekte, kakršen je ta v Poljanah.

Mateja Rant

Fotogalerija