Z optimizmom v novi mandat

10.11.2022

Izteka se moje četrto leto v četrtem mandatu na čelu občine. V novi mandat se podajam z optimizmom, saj imamo veliko dela začetega. Še pod prejšnjo vlado smo bili uspešni pri pridobivanju sredstev na razpisih, prav tako računam na razpise v tem obdobju, saj smo s sodelavci dokazali, da znamo v našo občino pripeljati kar veliko dodatnih sredstev. Ves mandat smo s sodelavci in člani
občinskega sveta dobro sodelovali in tega se nadejam tudi v prihodnje. Sodelovanje in konstruktiven pristop ter podpora lokalnim projektom so zelo pomembni.

Sprehod skozi osrednje pretekle aktivnosti pokaže bogato dogajanje. Konec lanskega smo zaključevali Vrtec Agata, zidali smo Hišo generacij, pripravljali smo vse potrebno za prestavitev Šubičeve freske v Poljanah. Nadaljevali smo arheološka izkopavanja in potrdile so se ljudske pripovedi, da je bila baročna cerkev tako velika, da so prejšnjo gotsko kar obzidali. V Delnicah smo se veselili ob dvigovanju slovenske in olimpijske zastave in ob olimpijskih medaljah. Veselo je bilo tudi ob praznovanju 100 let Hotounkovaga ata, našega najstarejšega občana. Na Dvorcu Visoko smo pripravili prvi kulinarični večer, začela se je preplastitev glavne ceste po Poljanski dolini in dela so se nadaljevala proti Suhemu Dolu. Namenu smo ob prisotnosti ministrov predali prizidek Vrtca Agata in poplavne ureditve v Poljanah. Praznovali smo jubileje z Osnovno šolo v Gorenji vasi, Folklorno skupino Sovodenj, Plesno skupino Step in Športnim društvom Partizan. Ob deseti obletnici odprtja dvorca na Visokem sem predstavil svojo Visoško kroniko tega obdobja. Na izlet sem peljal odličnjake in istega meseca smo se prvič zapeljali po novem mostu v Gorenji vasi, ki je sestavni del našega »vaškega tromostovja«. Na področju zdravstva smo se stalno potegovali za nove dodatne programe zdravniške oskrbe v Zdravstveni postaji in posodabljali prostore. Na Dvorcu Visoko smo uredili kletne prostore, pritličje in zunanjo podobo, kakor tudi na sosednjem gospodarskem poslopju, zvrstilo se je veliko prireditev. Priborili smo si velik nov projekt za gradnjo vodovodov Čabrače–Suša–Brda–Hlavče Njive in Dolina Brebovnice–Lučine, ki so v izvajanju in bodo zaključeni prihodnje leto. Oskrba s kakovostno pitno vodo je osnovno vodilo in v tej smeri se bo še delalo. Veseli me, da smo v Gorenji vasi zgradili Hišo generacij za naše starejše občane, ki bodo lahko vključeni tudi v dnevno varstvo. V teku sta dve pomembni obnovi državnih cest, to sta Trebija–Sovodenj in Lučine–Suhi Dol, ki bo zaključena še letos. Za odseka Gorenja vas–Hotavlje in Gorenja vas–Todraž je projektna dokumentacija zaključena in je v teku odkup zemljišč. S pomočjo državnih sredstev teče še obsežna obnova ceste Stara Oselica–Ermanovec–Sovodenj.

Vredno je omeniti, da je število naših občanov že preseglo 7700 in nas je skoraj tisoč več kot ob ustanovitvi občine, pri tem je pomembno, da rastemo iz lastnih korenin. Ugotavljam, da smo ena redkih gorenjskih občin s stalnim naraščanjem prebivalcev. Za doseženo se zahvaljujem svojim odličnim sodelavkam in sodelavcem, direktorici, podžupanu, našemu poslancu, občinskim svetnicam in svetnikom, svetom krajevnih skupnosti in seveda vsem občankam in občanom.

Iskrene čestitke ob našem občinskem prazniku.

Milan Čadež