Začeli gradnjo novega kulturnega doma

2.2.2023

V krajevni skupnosti Poljane večino sredstev iz proračuna namenimo za asfaltiranje cest, del sredstev pa tudi za njihovo tekoče vzdrževanje, saj je prometna varnost za krajane pomembna.

S sredstvi iz proračuna krajevne skupnosti nam je uspelo zaključiti in poplačati v letu 2021 začeto obnovo ceste v Hotovlji od kmetije pri Kočarju do kmetije pri Orlu. V omenjeni odsek ceste smo na novo vgradili vso potrebno infrastrukturo, pri Bolantaču poglobili vodovod v dolžini 60 metrov ter poglobili in uredili cesto pod Bolantačevim mostom, ki je zdaj prevozna tudi za tovorni promet. Na tem odseku smo brežino zavarovali z dvema upornima zidovoma v dolžini 70 metrov in celotni odsek ceste v dolžini 450 metrov na novo asfaltirali.

V novembru smo začeli obnovo ceste na Kupšušu, kjer smo v cesto vgradili cevi za optiko in elektriko, obnovili meteorni jašek in zamenjali že razpadajoče betonske cevi za meteorno vodo v dolžini okrog 25 metrov. Zgrajen je bil kamniti oporni zid v dolžini 30 m. Na odseku ceste Hotovlja–Hotovnik se je čez potok Hotoveljščica razširil in na novo asfaltiral most. Sredstva smo namenili tudi za vzdrževanje številnih javnih cest in poti v naši krajevni skupnosti. Z občinskimi sredstvi pa smo lani začeli obnovo lokalne ceste Polycom–Palir. Na odseku ceste v dolžini več kot 300 metrov se bo v celoti zamenjal spodnji ustroj, vgradile se bodo cevi za optiko, elektriko in javno razsvetljavo. Prav tako se bodo na celem odseku ceste na novo vgradili jaški, propusti in cevi za meteorno vodo. Dobro polovico odseka ceste smo v decembru preplastili s grobim asfaltom.

Konec lanskega aprila smo se Poljanci razveselili uradnega odprtja prizidka Vrtca Agata. Pri vodenju Župnije Poljane nad Škofjo Loko je prišlo do spremembe. Sredi leta je vodenje župnije prevzel msgr.dr. Jože Plut, ki je zamenjal župnika Jožeta Stržaja, ki je našo župnijo vodil dobrih petnajst let. Praznovanje 31-letnice samostojne države je zadnjič potekalo v polni dvorani starega kulturnega doma v Poljanah. Tudi letos smo podelili priznanja krajevne skupnosti Poljane za leto 2022 zaslužnim krajanom. Prejeli so jih: Bogomir Mlakar, veterani Prostovoljnega gasilskega društva Poljane, Milena Sitar in Blaž Dolenc. Ob prazniku naše Občine Gorenja vas - Poljane pa so bila podeljena tudi občinska priznanja, prejemnik je bil tudi naš krajan Gašper Debeljak.

Po večletnih načrtih, željah in po predstavitvi idejnih zasnov se je lani začelo urejati vaško jedro v Poljanah. V začetku leta se je pred rušenjem nekdanje trgovine Mercator prestavila freska Poljanska vstaja, nadaljevale so se arheološke raziskave. Zaradi velike izpostavljenosti vremenskim razmeram se je arheološko najdišče zaščitilo z nadstreškom. Jeseni pa se je začela gradnja novega kulturnega doma v vrednosti več kot štiri milijone evrov. Za gradnjo novega doma je občina pridobila 1,4 milijona evrov na razpisu ministrstva za kulturo, dobrega pol milijona nepovratnih sredstev pa pričakujemo od Eko sklada.

Anton Debeljak, tajnik KS Poljane