Živo domovanje kulturne dediščine

22.7.2019

80 let Loškega muzeja

Loški muzej praznuje 80 let delovanja, zato je letos dobršen del našega programa namenjen obeleževanju te obletnice. Junija smo odprli veliko razstavo, v kateri predstavljamo obraze muzeja skozi čas.

Prvi del razstave je zgodovinsko obarvan – spoznamo razvoj muzejske misli na Loškem ter razvoj Loškega muzeja. Pobudo za ustanovitev so dali domačini, loški profesorji, leta 1936. Pod okriljem Muzejskega društva, ustanovljenega za potrebe priprave muzeja, ter ob podpori škofjeloške občinske uprave je bil 27. avgusta 1939 v rotovžu na Mestnem trgu odprt muzej v Škofji Loki. Ob ustanovitvi je bil Loški muzej prvi javni muzej na območju Gorenjske ter med prvimi petimi javnimi muzeji na Slovenskem zunaj Ljubljane. Obiskovalci so si razstave v njem lahko ogledali ob nedeljah in praznikih, po zbirkah pa so jih vodili člani Muzejskega društva Škofja Loka.
Po drugi svetovni vojni se je Loški muzej preselil v prostore Puštalskega gradu. Zaradi vedno več dela, ki so ga dotlej odborniki Muzejskega društva opravljali prostovoljno, so leta 1948 prosili za zaposlitev strokovnjaka, ki bi skrbel za zbirke. Oblasti so njihovim prošnjam ugodile in zaposlili so prvega strokovnega vodjo muzeja Karla Plestenjaka, ki je bil zaposlen v letih od 1948 do 1955. Dve leti pozneje je bila zaposlena še Doroteja Gorišek. Muzej se je strokovno okrepljen posvečal zbiranju novega gradiva, urejanju in dopolnjevanju obstoječih zbirk, vodenju evidenc predmetov, vodenju skupin in posameznikov po muzeju, navezovanju stikov z drugimi strokovnimi ustanovami itn.
S povečanjem zbirk in intenzivnim zbiranjem predmetov so prostori Puštalskega gradu kmalu postali pretesni. Občina je Loškemu muzeju namenila Loški grad, kamor se je preselil leta 1959. Svečano odprtje je bilo v nedeljo, 16. avgusta. Poleg obstoječih zbirk je muzej skozi desetletja pridobival nove predmete in povečeval ter dopolnjeval zbirke. V ta namen je bila notranjost gradu večkrat prenovljena. Eden večjih gradbenih posegov v gradu se je zgodil leta 1965, ko je bila nekdanja nunska telovadnica preurejena v razstavno galerijo (danes Galerija na Gradu), namenjeno občasnim tematsko poglobljenim razstavam. Z razstavami v novi galeriji je Loški muzej začel 18. decembra 1965, ko je v galeriji potekala slavnostna seja občinske skupščine, odprta je bila razstava Škofja Loka na starih slikah.

Kdaj in za koliko v Loški muzej?
Od maja do oktobra je muzej odprt vsak dan, razen ponedeljka, od 10. do 18. ure, v juniju, juliju, avgustu in septembru ga lahko obiščete tudi ob ponedeljkih.
Od novembra do aprila pa od torka do nedelje od 10. do 17. ure. V januarju je muzej odprt le ob koncih tedna, zaprt pa je tudi 1. in 2. januarja, za veliko noč, vse svete ter za božič.
Vstopnice za odrasle stanejo 5 evrov, za šolarje, študente in člane univerze za tretje življenjsko obdobje 3 evre, za upokojence pa 4 evre. Družinska vstopnica stane 12 evrov, če muzej obiščete v skupini več kot 15 oseb, bo posameznik plačal 4 evre, vstopnina za Galerijo na Gradu pa je 1 evro.
J. F.

Raznovrstno delo zaposlenih v muzeju
Naša 80-letna zgodovina najbolje pokaže, da muzej ni samo zaprašeno skladišče starih predmetov, ampak živo domovanje kulturne dediščine, ki nenehno raste, se spreminja in dopolnjuje z novimi predmeti in spoznanji. Muzej je v času svojega delovanja trikrat zamenjal prostor in letos mineva 60 let, odkar domuje na Loškem gradu. Ob letošnji obletnici želimo obiskovalcem predstaviti, kako raznovrstno je muzejsko delo in pokazati plati muzejskega dela, ki so drugače skrite javnosti. Drugi del razstave vas tako popelje skozi delovne procese kustosa kot osrednjega muzejskega delavca in glavnega skrbnika kulturne dediščine, ki jo hrani muzej.

Dogajanje ob letošnjem praznovanju lahko spremljate tudi na naši spletni strani ter na Facebooku in Instagramu.

Pestro dogajanje vse leto
Poleg te razstave bodo vse leto na hodniku Loškega muzeja v kotičku Fokus predstavljeni predmeti, ki so bili med prvimi muzejskimi predmeti, zapisanimi v muzejskih inventarnih knjigah. Eden od njih, ki je trenutno na ogled, je kopija detajla freske Judov poljub iz cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu, ki jo je muzeju podaril nekdanji župnik v Stari Loki Janez Veider.
Pomemben del dogajanja načrtujemo avgusta, ko bo med 27. avgustom (datum prvega odprtja Loškega muzeja) in 3. septembrom potekal Muzejski teden s praznovanjem »rojstnega dneva« Loškega muzeja in pestrim dogajanjem ves teden.
Marca smo v Galeriji Ivana Groharja pripravili razstavo 80 let v vaši družbi: Loški muzej in njegovi obiskovalci. Posebno pozornost smo namenili našim obiskovalcem in njihovim vtisom ter izpostavili zanimive statistične podatke, povezane z obiskovalci Loškega muzeja.

Marija Demšar

Matični muzej Loškega gospostva
V sklopu Loškega muzeja so različne zbirke: zgodovinska, arheološka, etnološka, Ivan in Franja Tavčar, umetnostno-zgodovinska, šport na Loškem, Škofjeloški pasijon, prirodoslovna ter Muzej na prostem v grajskem parku. Muzej skrbi še za Galerijo na Gradu, Galerijo Ivana Groharja na Mestnem trgu v Škofji Loki, Galerijo Franceta Miheliča v kašči na Spodnjem trgu, Dom cankarjevega bataljona v Dražgošah ter za muzejske zbirke v Dvorcu Visoko, postavljene v sodelovanju z Občino Gorenja vas - Poljane.
Loški muzej je bil ustanovljen za območje nekdanjega Loškega gospostva v lasti škofije iz Freisinga, ki je močno zaznamovalo ta prostor. Velja za matični muzej tega ozemlja, kljub temu da so bile kasneje ustanovljene dislocirane enote in muzeja v Železnikih in Žireh.
Tudi z območja občine Gorenja vas - Poljane, za katero je pristojen, je v muzeju veliko predmetov in pričevanj. Tu hranijo Kalanovo pohištvo in znamenito železno skrinjo z Visokega.
Kot je povedala kustosinja Biljana Ristić, v muzeju pri zbiranju, raziskovanju in popisovanju gradiva sodelujejo z drugimi sorodnimi službami, še posebej pa poudarjajo sodelovanje z lokalno skupnostjo in posameznimi lastniki kulturne dediščine. Njihov cilj je v skladu s smernicami Mednarodnega muzejskega sveta ohraniti pričevanja preteklosti in jih narediti dostopne čim širši javnosti.
Jure Ferlan

Slavnostno odprtje v prenovljeni grajski kapeli
Veliko razstavo ob 80-letnici muzeja so odprli 19. junija v Galeriji na Gradu. Zbrane v prenovljeni grajski kapeli je nagovorila direktorica muzeja Saša Nabergoj, ki je poudarila pomen muzejev za današnji čas in za prihodnje rodove. Še posebej je pozdravila navzočega Toneta Mlakarja (mladost je preživel v Gorenji vasi), arhitekta in člana Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bil eden najpomembnejših sodelavcev pri snovanju Loškega muzeja, kakršnega poznamo danes, ter ena redkih še živečih prič tedanjega časa. Prisotni so mu namenili bučen aplavz.
Razstavo in njeno vsebino je predstavila kustosinja Biljana Ristić. Slavnostni govornik, škofjeloški podžupan Robert Strah, je muzeju zaželel nadaljnje uspešno delovanje in sodelovanje z občino. Program sta z glasbenim nastopom obogatila kustosa muzeja Marija Demšar z vokalom in kitarist Boštjan Soklič, ki je tudi avtor v uvodu dogodka izvedene skladbe Loški zamorc. Program je povezovala Jana Jenko.
Jure Ferlan

Fotogalerija