Aktualno

25.3.2021

Spodbude za pridobitev okoljskega znaka

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike, v okviru katerega bo na razpolago okvirno sto petdeset tisoč evrov.
Z razpisom želijo pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinske ponudbe, spodbuditi k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega menedžmenta ter ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih. S sredstvi v okviru razpisa bodo zato pri ministrstvu sofinancirali stroške pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka in stroške, povezane s promocijo konkurenčne prednosti turističnega oziroma gostinskega ponudnika, ki jo je s tem pridobil. Prijavijo se lahko pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in ki doslej niso bili prejemniki sredstev za ta namen. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov lahko dosega največ pet tisoč evrov za posamezni objekt in znak, sredstva pa morajo biti porabljena v letošnjem letu. Vloge je treba oddati do 5. maja oziroma 8. septembra v drugem roku.
Mateja Rant

Ureditev parka na Visokem

V okolici Dvorca Visoko je kar nekaj dreves potrebovalo obžagovanje oziroma posek, saj so zaradi odmiranja postala nevarna za obiskovalce. Ker je Dvorec Visoko kulturni spomenik državnega pomena, je bilo za izvedbo del treba pridobiti predhodno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Po pridobitvi soglasja je bila tako v preteklem mesecu izvedena sečnja poškodovanih, odmrlih ali za obiskovalce nevarnih dreves. Obrezan je bi tudi tulipanovec in vsa drevesa v sadovnjaku. V prihodnje se bodo v parku v skladu s prostorskim načrtom zasadila nova, nadomestna drevesa. Po izvedenih delih je zadrževanje pod krošnjami za obiskovalce spet varno.
Jera Miklavčič

Lokalno učno središče Gorenja vas

Vsa izobraževanja v prvih dveh mesecih letošnjega leta v LUS Gorenja vas so potekala na daljavo in po Zoomu še vedno potekajo tečaji angleščine, španščine, nemščine in italijanščine. V Sokolskem domu pa smo že začeli tečaja kvačkanja in šivanja ter računalniški tečaj, zbrane so tudi prijave za izdelavo domačega videa. Tečaji so za občane brezplačni, financirani s strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Začeli smo tudi delavnice, organizirane v sklopu projekta Vseživljenjsko varovanje narave (VVN). Aktivnosti so brezplačne in potekajo v Poljanski in Selški dolini ter v Škofji Loki. Trenutno v Gorenji vasi poteka delavnica ponovne uporabe tekstilnih materialov, delavnica z naslovom Sadimo avtohtone sadne drevesne vrste, ki je bila zelo dobro obiskana, pa se je že končala. Projekt bo predstavljen v naslednji številki Podblegaških novic.
Več informacij in prijavnico najdete na spletni in Facebook strani Ljudske univerze Škofja Loka.

Dogajanje na Zavodu Poljanska dolina

V mesecu marcu je Zavod Poljanska dolina organiziral dva dogodka. Sredi marca smo predstavili projekt LocalsFromZero, ki spodbuja lokalne prebivalce in ponudnike, da skupaj iščemo in promoviramo lokalne ponudnike in pomagamo pri uresničevanju njihovih idej. Pripravili pa smo tudi predavanje, na katerem smo govorili o trendih v turizmu po epidemiji, inovativnosti in razvoju doživetij, koopeticiji v turizmu in potencialih kulturne kreativne industrije. Z nami so bili predstavniki Fakultete za turistične študije Turistica in projekta LocalsFromZero. Če se nam želite pridružiti tudi vi, nam pišite na info@poljanskadolina.com.