Članki

25.3.2021 Nežka Bozovičar

Lepo je biti ženska

Vloga žensk v družbi se je v zadnjih nekaj desetletjih močno spremenila. Ženska je vpeta v vse pore življenja. Ni več le mati, žena in gospodinja. Želi si biti...

Preberi več

25.3.2021

Iz županovega dnevnika

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov.

Preberi več

25.3.2021 Začela se je sanacija zidov in brežin na kilometer in pol dolgem odseku državne ceste od Trebije do Hobovš. FOTO: GORAZD KAVČIČ

Na cesti proti Sovodnju zabrneli gradbeni stroji

Močno dotrajana cesta Trebija–Sovodenj je v začetku marca začela dobivati novo podobo, lotili so se namreč sanacije zidov in brežin na kilometer in pol dolgem odseku...

Preberi več

25.3.2021

Prejem znaka Slovenia Green Destination Gold

V preteklem letu smo pristopili k projektu Zelena shema slovenskega turizma. Uspešno smo opravili vse korake za pridobitev znaka Slovenia Green in 12. marca prejeli znak...

Preberi več

25.3.2021 Gradnja telefonije in vodovoda v letu 1985 ...

Leto zaznamoval izid zbornika

Preteklo leto sta v KS Gorenja vas zaznamovala izid zbornika Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas – Bogastvo preteklosti za izzive prihodnosti in asfaltiranje cestnih...

Preberi več

25.3.2021 Foto: Milka Burnik

Uresničili zastavljene cilje

Preteklo leto bo vsem ostalo dobro v spominu predvsem zaradi neprijetnih omejitev za vse krajane zaradi epidemije, ki jo je povzročil novi koronavirus. V KS Sovodenj smo...

Preberi več

25.3.2021 Asfaltiran odsek ceste Lovran–Vic v skupni dolžini štiristo metrov FOTO: JURE BURNIK

Znova urejeno kopališče Škribovc

Med največjimi pridobitvami lanskega leta na Trebiji sta znova urejeno kopališče Škribovc in sanirani odsek ceste proti Stari Oselici.

Preberi več

25.3.2021 Krajevni urad v Gorenji vasi posluje ob torkih od 8. ure do 15.30. Na fotografiji je referentka Barbara Košenina.

Na krajevni urad po več kot le osebno izkaznico

Upravna enota Škofja Loka s tremi oddelki – za občo upravo in skupne zadeve, okolje, prostor in kmetijstvo ter za upravne notranje zadeve – ima poleg matičnih prostorov...

Preberi več

25.3.2021

Aktualno

Spodbude za pridobitev okoljskega znaka

Preberi več

25.3.2021 Če skrbimo za redno vzdrževanje pretočnosti rek in potokov ter odgovorno ravnamo z okoljem, lahko znatno zmanjšamo posledice poplav.

Za manj nevšečnosti ob poplavah

Direkcija RS za vode poziva lokalne skupnosti, lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih, k...

Preberi več

25.3.2021

Na vseh vodovodih oskrba z vodo varna

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) vKranju je pripravil poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode iz javnih vodovodov v upravljanju Občine...

Preberi več

25.3.2021

Za celostni razvoj kolesarstva

Gorenjsko kolesarsko omrežje je skrbno izdelan preplet povezav na območju Gorenjske in nekaterih sosednjih občin. Mreža cest, primernih za kolesarjenje, ponuja...

Preberi več