Članki

22.9.2022

Jesti bodo hoteli vsi

Vroče poletje se počasi končuje, posledice visokih temperatur pa Mateja Rant se že kažejo na naših kmetijah, kjer primanjkuje krme, živali se oddajajo v klavnice,...

Preberi več

22.9.2022

Iz županovega dnevnika

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov

Preberi več

22.9.2022 Ob pokopališču v Stari Oselici s uredili dodatna parkirišča. FOTO: ARHIV KS TREBIJA

Pridobili dodatna parkirišča

Ob pokopališču v Stari Oselici je Občina Gorenja vas - Poljane uredila več kot dvajset dodatnih parkirišč. Prihodnje leto jih bodo še asfaltirali.

Preberi več

22.9.2022 Obnova gospodarskega poslopja ob Dvorcu Visoko gre h koncu. FOTO: GORAZD KAVČIČ

Gospodarsko poslopje dobiva končno podobo

V prvi polovici prihodnjega meseca naj bi na Visokem končali še prenovo gospodarskega objekta ob dvorcu.

Preberi več

22.9.2022 Novi znaki za kolesarje FOTO: ARIV RAZVOJNE AGENCIJE GORENJSKE

Nove označbe kolesarskih povezav

Na Gorenjskem si prizadevamo za celosten razvoj kolesarstva na regionalni ravni.

Preberi več

22.9.2022 Gradnja podpornega zidu ob mostu na Fužinah FOTO: ARHIV OBČINE

Dela bodo končana novembra

Dela, ki potekajo na državni cesti Trebija–Sovodenj, bodo zaključena novembra. Marca je bil porušen stari Fužinski most čez Hobovščico.

Preberi več

22.9.2022 Kulturni dom v Poljanah bodo porušili in na njegovem mestu zgradili novega. FOTO: MATEJA RANT

Kulturni dom že praznijo

Potem ko je občina lani od župnije odkupila objekt kulturnega doma v Poljanah in zemljišče ob njem, bodo stavbo zdaj porušili in na njenem mestu zgradili nov kulturni...

Preberi več

22.9.2022 Prvošolci, gosti in učiteljici FOTO: URBAN TRČEK

Slovesen sprejem za prvošolce

V obeh matičnih šolah v občini in njunih podružnicah so poskrbeli, da je bil prvi šolski dan nadvse slovesen zlasti za tiste, ki so prvič prestopili šolski prag.

Preberi več

22.9.2022 Uničena pešpot do cerkve v Poljanah FOTO: GORAZD KAVČIČ

Poplave niso povzročile večje škode

Narasla Poljanska Sora je povzročila precej težav tudi v Poljanski dolini, a na območju občine Gorenja vas - Poljane po besedah župana Milana Čadeža ni bilo nič...

Preberi več

22.9.2022

Izvajanje šolskih prevozov v občini

Na Občini Gorenja vas - Poljane in na šolah se v zadnjih letih povečujejo pritiski staršev glede prevoza njihovih šoloobveznih otrok, na primer glede ustavljanja pred...

Preberi več

22.9.2022 začetku avgusta se je v Zaprevalu začela sanacija 600 metrov dolgega odseka ceste. FOTO: ARHIV OBČINE

V teku sanacija cest po občini

Po občini potekajo sanacije tako na lokalnih cestah kot tudi na eni od regionalnih cest v skupni dolžini približno sedem kilometrov.

Preberi več