Na cesti proti Sovodnju zabrneli gradbeni stroji

25.3.2021

Močno dotrajana cesta Trebija–Sovodenj je v začetku marca začela dobivati novo podobo, lotili so se namreč sanacije zidov in brežin na kilometer in pol dolgem odseku državne ceste od Trebije do Hobovš.

"Veseli me, da se je končno začelo premikati, saj je ta cesta predvidena tudi kot trasa četrte razvojne osi, kar sedanja vlada in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec zelo podpirata," je z začetkom obnove ceste proti Sovodnju zadovoljen župan Milan Čadež. Celotna trasa, na kateri bo potekala obnova, je razdeljena na štiri odseke, dolge približno štiristo metrov, so pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo  in dodali, da projekt obsega ureditev podpornih zložb pod cesto in opornih zložb nad cesto, obnovo vozišča z odvajanjem vode, ureditev priključkov lokalnih cest ter postavitev prometne opreme in jeklenih varnostnih ograj. V sklopu obnove bodo namestili tudi sidrane mreže nad cesto in zgradili nov most na Fužinah. Dela bodo vredna 4,6 milijona evrov, končali pa naj bi jih jeseni 2022.

Gradbišče na cesti proti Sovodnju si je v družbi župana pred časom ogledala tudi direktorica Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Ljiljana Herga. "Ustavili smo se tudi na Sovodnju, na mestu, kjer bo potrebna prestavitev struge Hobovščice in ceste, kar je predvideno v sklopu gradnje četrte razvojne osi," je pojasnil Čadež in dodal, da bo v ta projekt v prihodnje treba vložiti veliko truda in visoka denarna sredstva. "Ker gre za zahtevna dela na brežinah, so investicijska sredstva na kilometer obnove zelo visoka in mogoče se je tudi zaradi tega tako dolgo odlašalo z začetkom prenove; a stanje na cesti, kjer dnevno naštejejo okrog tisoč vozil, je bilo zdaj res že nevzdržno." Zato tudi na občini pozdravljajo začetek del na 1,5-kilometrskem odseku od mostu na Fužinah v smeri proti naselju Sovodenj. Vrednost del na prvem odseku znaša 1,25 milijona evrov, končali pa jih bodo predvidoma v juliju. V tem času so predvidene polovične zapore ceste z občasnimi, do 30-minutnimi popolnimi zaporami. "Popolne zapore so potrebne v primerih, ko ni moč zagotoviti varnega odvijanja enosmernega prometa, na primer ob poseku in padanju drevja na cesto, razkladanju kamiona in podobno," so še pojasnili na direkciji in dodali, da so tovrstne zapore običajna praksa na gradbiščih, kjer se izvajajo dela na brežinah. Izvajalec del je dolžan dela organizirati tako, da se občasne popolne zapore izvajajo zunaj časa največjih prometnih konic.

Občina bo sofinancirala gradnjo mostu na Fužinah, za kar so v letošnjem proračunu zagotovili sto tisoč evrov, je pojasnil župan. "Čez dve leti se bodo tako bistveno skrajšali potovalni časi tudi proti sosednji občini Cerkno, z županom katere sva v zadnjem obdobju poglobila sodelovanje in tako dosegla velik napredek pri načrtovanju četrte razvojne osi," je še dodal Čadež.

Mateja Rant