Praznovali 150 let nekdanje občine

29.10.2019

Letos mineva poldrugo stoletje, odkar je bila v Javorjah ustanovljena samostojna občina. Leto 1869 se s tem je zapisalo kot pomemben mejnik v zgodovini kraja. Jubilej so Javorci obeležili s prireditvijo v prvi polovici septembra v javorski šoli.

Praznovanje ob tem pomembnem jubileju je 7. septembra v športni dvorani javorske šole organizirala Krajevna skupnost Javorje ob finančni pomoči Občine Gorenja vas - Poljane. V uvodu je predsednik KS Ciril Alič povedal, da je pred leti odkril zanimive zapise o nekdanji občini ter se vprašal, koliko ljudi v Javorjah še ve, da so nekoč imeli svojo občino, takšno pravo, ki je celo določala davke. Zdelo se mu je škoda, da bi se to zavedanje pozabilo, zato je dal pobudo za obeležitev obletnice. Bogat kulturni program so oblikovali domači igralci, ki so uprizorili nekaj dejanj iz zgodovine občine v več časovnih obdobjih in s svojim nastopom navdušili gledalce. Kot je bilo mogoče videti na občinskih sejah, ki jih je vodil župan ob pomoči zapisnikarja, ki je bil običajno kar domači župnik, je bila pogosto velik problem nedisciplina občinskih odbornikov. Pogoste teme na sejah so bile negativna občinska bilanca in s tem povezano pobiranje dodatnega davka, plača občinskega sluge in župana, žganjekuha, oddaja lovne pravice v zakup, ceste, skrb za ubožce in sirote, ženitovanjske zglasnice, skrb za lepo vedenje, skrb za zdravje ljudi in živine, šolstvo, obrt in še mnoge druge stvari, ki so zaposlovale in razburjale občinske može. Ker niso imeli občinske stavbe, so sestankovali kar v vaški gostilni. To je pogosto prišlo prav nekaterim bolj žejnim odbornikom.

Po marčni revoluciji leta 1848 je v Avstrijskem cesarstvu prišlo do korenitih upravnih sprememb. Ukinjen je bil večstoletni fevdalni sistem in uvedena bolj neposredna lokalna samouprava, ki se je odražala v ustanavljanju novih občin. Javorje so svojo dočakale leta 1869. Nekaj let kasneje so javorsko lokalijo povišali v samostojno župnijo, s čimer so Javorje postale enakovredne drugim občinam in župnijam v okolici. Z reformo lokalne uprave v Kraljevini Jugoslaviji je bila javorska občina v začetku tridesetih let prejšnjega stoletja pripojena poljanski, a jim jo je odbornik župnik Josip Klopčič leta 1933 priboril nazaj, tako da je obstajala še vse do leta 1945.

Naučili so se usmerjati razvoj kraja
Avtorica programa, besedila igre in režiserka je bila dr. Milena Alič, za kostumografijo je poskrbel Ciril Alič, povezovalca programa sta bila Saša Pivk Avsec in Janez Pelipenko. Župana Urbana Pintarja je odigral Luka Demšar, župana Luka Peternela Marko Vodnik, župnika Janez Pfajfarja Gašper Dolenc, župnika Josipa Klopčiča pa Simon Kokelj. Odborniki so bili Ivan Alič, Tomaž Ažbe, Ivan Dolenc, Milan Čemažar, Mitja Gantar, Janez Jelovčan, Niko Križnar, Peter Peternel in
Peter Rupar, gostilničarki Katja Jelovčan in Špela Peternel, šepetalki pa Barbara in Neža Alič.
Za grafično podobo je poskrbel Simon Demšar, za zvok Janez Dolenc. Z glasbenimi točkami so prireditev obogatili Javorski pevci in Jože Dolenc, Barbara Kržišnik s citrami ter Olga in Jernej Oblak z orglicami in klaviaturo. Domačini in gostje so napolnili dvorano šole, tako da je nekaj obiskovalcev ostalo zunaj. Po končanem uradnem programu je sledilo druženje ob pogostitvi, ki so jo pomagali izpeljati Turistično društvo Stari vrh in javorski gasilci. Priložnost za ogled dramske uprizoritve zgodovine občine je bila ob njeni ponovitvi v nedeljo, 15. septembra. Kot je v gledališki list zapisala dr. Milena Alič, ustanovitev občine, čeprav se ta ni ohranila do danes, ne predstavlja le administrativne spremembe v tedanji upravni ureditvi, temveč je omogočila ljudem, da se naučijo usmerjati razvoj svojega kraja in se v praksi za to tudi prizadevati in boriti.

Jure Ferlan