Za požarno varnost v večstanovanjskih stavbah skrbimo vsi!

24.9.2019

Oktober – mesec požarne varnosti

Letošnji mesec požarne varnosti bo namenjen požarni varnosti v večstanovanjskih objektih.

Po ugotovitvah Gasilske zveze Slovenije so stanovalci v večstanovanjskih objektih še vedno premalo osveščeni in poučeni o požarni varnosti v njihovih stanovanjih in objektih.
V mesecu požarne varnosti bodo tako stanovalce večstanovanjskih objektov kot druge osveščali o požarni varnosti. Poudarek bo na požarni varnosti v skupnih prostorih, na zunanjih površinah, evakuaciji, požarni varnosti v samem stanovanju in o uporabi številke 112.
Kaj vse se bo v okviru meseca požarne varnosti dogajajo po gasilskih društvih na območju naše občine, je zbrano spodaj. Več informacij je na voljo v gasilskih domovih ter pri članih posameznega PGD.
Društva in Gasilsko poveljstvo občine Gorenja vas - Poljane vabijo, da se organiziranih aktivnosti občani udeležijo v čim večjem številu ter na tak način podprejo prostovoljno delovanje gasilcev.

PGD Gorenja vas
- evakuacija vrtca Zala, enota Dobrava
- evakuacija OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas in vrtca Zala

PGD Hotavlje
- društveni gasilski vaji, območje PGD Hotavlje
4. oktober: Republiška rudniška reševalna vaja v podjetju Marmor Hotavlje
12. oktober: Dan odprtih vrat, Gasilski dom Hotavlje

PGD Javorje
- pregled gasilnikov, Gasilski dom Javorje
- obisk otrok PŠ Javorje, Gasilski dom Javorje
- likovna delavnica v PŠ na temo gasilstva, PŠ Javorje
13. oktober od 9. do 12. ure: srečanje krajanov ob ustanovnem dnevu PGD Javorje

PGD Lučine
- evakuacija PŠ Lučine
20. oktober: Dan odprtih vrat s prikazom AED, Gasilski dom Lučine

PGD Poljane
- Dan odprtih vrat, Gasilski dom Poljane
- evakuacija in požarna vaja OŠ Poljane
- evakuacija vrtca Agata

PGD Sovodenj
- evakuacija PŠ Sovodenj s prikazom gasilske opreme
13. oktober ob 8. uri: Dan odprtih vrat, pregled gasilnikov in možnost nakup le-teh, Gasilski dom Sovodenj

PGD Trebija
26. oktober: Dan odprtih vrat, pregled gasilnikov, predstavitev gasilskih vozil, delavnica: temeljni postopki oživljanja, Gasilski dom Trebija

GPO Gorenja vas - Poljane
- gasilska vaja članov s postrojem enot, območje GPO Gorenja vas - Poljane
- gasilska vaja članic, območje GPO Gorenja vas - Poljane