Čebelarski turizem

24.6.2019

Zakaj ne bi Slovenije identificirali s čebelnjakom?

Za Slovenijo in slovensko čebelarstvo je zelo pomemben produkt trajnostnega – zelenega turizma čebelarski turizem. Čebelarstvo je v Sloveniji način življenja in čebele kot simbol čiste narave imajo pri Slovencih poseben status.

Razvoj čebelarske turistične ponudbe v zadnjih letih predstavlja pomemben ključ pri ohranjanju slovenskega čebelarstva, še posebno v zadnjih letih, ko je pridelava medu slabša. Z razglasitvijo svetovnega dne čebel pa je ta panoga postala pomembna tudi z gospodarskega vidika drugih panog v Sloveniji, saj privablja mnoge turiste, ljubitelje narave in čebel.
Slovenija je dežela čebelarjev, ima bogato čebelarsko tradicijo, čebelarski turizem je v vzponu, kar se kaže tudi na področju čebelarskih spominkov, ki predstavljajo izjemnost naše dediščine. Nekateri spominki, kot so npr. panjske končnice, lectova srca, dražgoški kruhki, med in drugi izdelki iz medu, so že zastopani na našem trgu in so pogosto tudi del protokolarnih daril, saj so povezani z našo tradicijo, kranjsko čebelo in slovenskim čebelarstvom. Poleg teh na slovenskem trgu najdemo številne ponudnike, ki ponujajo edinstvene, izvirne, ročno izdelane spominke iz naravnih materialov, povezanih z zgodovino in kulturo določenega kraja ali države.

Nakupovanje spominkov predstavlja nekaj zabavnega, iskanje nečesa, kar spominja na kraj potovanja. Spominki turistom predstavljajo otipljiv dokaz doživetja obiskane dežele. Preko spominkov doživljajo kulturo dežele, se z njo povežejo. Zakaj Slovenije ne bi identificirali s čebelnjakom, tako kot Pariz identificiramo z Eifflovim stolpom? To, da svetovni dan čebel praznujemo na rojstni dan slovenskega čebelarja Antona Janše, je veliko priznanje ne samo slovenskemu čebelarstvu, temveč tudi Sloveniji.

Čebelarski spominki
Trenutni trendi na področju turizma in čebelarstva so naklonjeni čebelarskim spominkom in na trgu se pojavljajo nove in nove ideje. S ciljem zbrati pestro ponudbo spominkov je Čebelarska zveza Slovenije v letu 2017 objavila natečaj za čebelarske spominke in darila, povezana s čebeljimi pridelki in izdelki, in objavila spletni katalog spominkov na področju čebelarstva, ki je dostopen na spletni strani http://www.czs.si/spominki/. Predloge spominkov za e-katalog lahko ponudniki še vedno pošljejo na naslov Čebelarske zveze Slovenije in v primeru, da bo komisija ocenila njihovo primernost, jih bomo dodali med ostale spominke.
Poleg teh spominkov Slovenijo zaznamuje tudi med. Pri tem je potrebno izpostaviti prednosti, ki jih prinaša med, ki je vključen v EU sheme kakovosti. Pri tujih turistih je prepoznavnost EU simbolov kakovosti zelo dobra in marsikdo se za nakup odloči prav zaradi teh simbolov, saj predstavljajo višjo kakovost. Poleg tega je iz samega imena razvidno poreklo, kar evropskemu potrošniku veliko pomeni. V EU shemo kakovosti so vključeni Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, Kočevski gozdni med in Kraški med z zaščiteno označbo porekla.

Tanja Magdič, Čebelarska zveza Slovenije

Fotogalerija