Kako varčevati s toplotno energijo

22.12.2022

Razmere v svetu so se v zadnjem obdobju drastično spremenile. Posledica je rast cen energije. In kar je še huje: lahko se zgodi, da bo prišlo tudi do pomanjkanja energentov, predvsem zemeljskega plina in tudi kurilnega olja. Glede na trenutno stanje in trende lahko pričakujemo nadaljnjo rast cen energije.

Na razmere na trgu žal ne moremo vplivati. Lahko pa na porabo energije. Cilj je predvsem znižati porabo energije, ki do sedaj ni bila racionalno porabljena, in v čim manjši meri vplivati na znižanje standardov v notranjih prostorih. Z racionalno rabo energije, pravilnim pristopom in skupnim prizadevanjem bomo lahko dosegli prihranke energije. Zmanjšanje porab energije lahko dosežemo na več načinov. V grobem poznamo dva pristopa: investicijski ukrepi (nakup učinkovitejših naprav, izolacija stavbe itd.) in organizacijski ukrepi (ugašanje luči, pravilno prezračevanje itd.) V tem prispevku bomo predstavili le organizacijske ukrepe.

Na rabo energije močno vpliva temperatura v prostoru. Zato predlagamo, če je mogoče, nižjo temperaturo v prostoru in s tem nižjo porabo energije. Po izkušnjah z vsako stopinjo Celzija prihranimo sedem odstotkov energije za ogrevanje. V zimskem obdobju pa strokovnjaki predlagajo, da stavbo ogrevamo na največ 20 stopinj Celzija. To lahko izvedemo tako, da v prostorih, kjer so termostatski ventili, te nastavimo na nižjo vrednost. Tam, kjer to ni mogoče, pa se lahko v kotlovnici na primer zniža temperatura ogrevane vode na dovodnem sistemu. S tem bo vnos energije v prostore nižji in posledično bo nižja tudi poraba energije. Ustrezno prezračevanje bo tudi doprineslo k znižanju porabe toplote v javnih stavbah. Najbolje je, da okna na 2 do 3 ure odpremo na stežaj za od 5 do 10 minut. Zračenje s priprtimi okni je počasnejše in z energetskega vidika manj učinkovito. Pri počasnejšem prezračevanju tako bolj ohladimo površine prostorov kot pri intenzivnem zračenju, kjer zamenjamo le zrak v prostoru. Poudarjamo pa, da je treba prezračevati, ker samo naravno prezračevanje skozi špranje, sploh pri sodobnih oknih in vratih, ni dovolj. Zelo pomembno je tudi, da stavbo ogrevamo le v obdobjih, ko je v uporabi. V drugih obdobjih pa jo ogrevamo na nižjo temperaturo, toliko da je mogoč hiter prehod na ustrezno temperaturo. Prostori naj imajo nastavljen nižji režim ogrevanja v času, ko niso zasedeni (čez noč, ob koncih tedna in praznikih). Organizacijski ukrepi nič ne stanejo, lahko pa prispevajo k znatno nižjim stroškom ogrevanja, če imamo voljo in jih dosledno izvajamo.

Anton Marc, LEAG