Članki

22.9.2022

Jesti bodo hoteli vsi

Vroče poletje se počasi končuje, posledice visokih temperatur pa Mateja Rant se že kažejo na naših kmetijah, kjer primanjkuje krme, živali se oddajajo v klavnice,...

Preberi več

22.9.2022

Iz županovega dnevnika

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov

Preberi več

22.9.2022 Ob pokopališču v Stari Oselici s uredili dodatna parkirišča. FOTO: ARHIV KS TREBIJA

Pridobili dodatna parkirišča

Ob pokopališču v Stari Oselici je Občina Gorenja vas - Poljane uredila več kot dvajset dodatnih parkirišč. Prihodnje leto jih bodo še asfaltirali.

Preberi več

22.9.2022 Obnova gospodarskega poslopja ob Dvorcu Visoko gre h koncu. FOTO: GORAZD KAVČIČ

Gospodarsko poslopje dobiva končno podobo

V prvi polovici prihodnjega meseca naj bi na Visokem končali še prenovo gospodarskega objekta ob dvorcu.

Preberi več

22.9.2022 Novi znaki za kolesarje FOTO: ARIV RAZVOJNE AGENCIJE GORENJSKE

Nove označbe kolesarskih povezav

Na Gorenjskem si prizadevamo za celosten razvoj kolesarstva na regionalni ravni.

Preberi več

22.9.2022 Gradnja podpornega zidu ob mostu na Fužinah FOTO: ARHIV OBČINE

Dela bodo končana novembra

Dela, ki potekajo na državni cesti Trebija–Sovodenj, bodo zaključena novembra. Marca je bil porušen stari Fužinski most čez Hobovščico.

Preberi več

22.9.2022 Kulturni dom v Poljanah bodo porušili in na njegovem mestu zgradili novega. FOTO: MATEJA RANT

Kulturni dom že praznijo

Potem ko je občina lani od župnije odkupila objekt kulturnega doma v Poljanah in zemljišče ob njem, bodo stavbo zdaj porušili in na njenem mestu zgradili nov kulturni...

Preberi več

22.9.2022 Prvošolci, gosti in učiteljici FOTO: URBAN TRČEK

Slovesen sprejem za prvošolce

V obeh matičnih šolah v občini in njunih podružnicah so poskrbeli, da je bil prvi šolski dan nadvse slovesen zlasti za tiste, ki so prvič prestopili šolski prag.

Preberi več

22.9.2022 Uničena pešpot do cerkve v Poljanah FOTO: GORAZD KAVČIČ

Poplave niso povzročile večje škode

Narasla Poljanska Sora je povzročila precej težav tudi v Poljanski dolini, a na območju občine Gorenja vas - Poljane po besedah župana Milana Čadeža ni bilo nič...

Preberi več

Naslednja številka
21. oktobra 2022

Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic pošljite do 
3. oktobra 
po elektronski pošti na naslov: mateja.rant@g-glas.si

ali na naslov:

Uredništvo Podblegaških novic

Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas