Aktualno

26.3.2020 Tina Benedičič z družino

Uvodnik

Vsem ženskam. In vsaki posebej.

Preberi več

26.3.2020

Iz županovega dnevnika

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov.

Preberi več

26.3.2020

8. redna seja občinskega sveta

O Civilni zaščiti ter sofinanciranju športa in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Preberi več

26.3.2020 Del Poljan bo še nekaj časa najobsežnejše gradbišče v občini. Foto: K. Z. B.

V Poljanah odprto najobsežnejše gradbišče v občini

Projekt protipoplavne zaščite Poljan se nadaljuje. Dela na različnih delih gradbišča trenutno izvajajo kar štiri ekipe. Investicija se bo intenzivno nadaljevala vse leto,...

Preberi več

26.3.2020 Lokalna cesta Gorenja vas–Hlavče Njive: odsek v dolžini 550 metrov (delna obnova v makadamu in asfaltiranje) Foto: arhiv KS Gorenja vas

Krajevna skupnost Gorenja vas v letu 2019

Asfaltiranje cestnih odsekov, prenova javne razsvetljave in pisanje zbornika

Preberi več

26.3.2020 Nova plast asfaltne podlage na 800-metrskem odseku ceste Brcar–Mrovc Foto: Miha Mrak

Krajevna skupnost Trebija v letu 2019

Dela na cestah in pokopališču, letos v ospredju odsek Trebija–Stara Oselica

Preberi več

26.3.2020 V Poljanah se pospešeno dela. Foto: arhiv KS Poljane

Krajevna skupnost Poljane v letu 2019

Pričeli z deli za povečanje poplavne varnosti Poljan

Preberi več

26.3.2020 V letu 2019 je bil za KS Javorje največja pridobitev urejen odsek ceste Krajci–Javorje. Foto: Ciril Alič

Krajevna skupnost Javorje v letu 2019

Največja pridobitev spodobno obnovljen odsek iz Poljan do Javorij

Preberi več

26.3.2020 Novo avtobusno postajališče Foto: arhiv občine

Krajevna skupnost Sovodenj v letu 2019

Novo avtobusno postajališče na Sovodnju in obnovljena šolska stavba

Preberi več

26.3.2020

Zbor krajanov v Poljanah

Odločali o postavitvi razsvetljave in asfaltiranju kolesarskih poti

Preberi več

26.3.2020 Foto: osebni arhiv

Poslanski kotiček

Končno je uresničen rezultat parlamentarnih volitev 2018

Preberi več

26.3.2020 Na okrogli mizi v Škofji Loki so obiskovalci razmišljali, kako s kratkimi prehranskimi verigami do več zdravja na naših krožnikih. Foto: arhiv Razvojne agencije Sora