Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva

24.12.2019

Zanimanja med mladimi bolj malo

28. novembra so podjetja širom Slovenije odprla vrata svojih podjetij v okviru Dneva odprtih vrat slovenskega gospodarstva. Med 128 podjetji je bil tudi Marmor Hotavlje iz naše občine.

Enodnevni dogodek je že četrtič zapored organizirala Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Zavodom RS za šolstvo ter Centrom RS za poklicno izobraževanje.
Letos se ga je po vsej državi udeležilo 1800 udeležencev: od šolske mladine in njihovih staršev, srednješolcev, študentov do iskalcev zaposlitve. Namen je predstaviti delovne procese, naravo in pogoje dela v realnem okolju. Najbolj obiskana so bila podjetja Savinjske in Osrednjeslovenske regije ter Jugovzhodne Slovenije. Na Gorenjskem je vrata odprlo 13 podjetij, s Škofjeloškega poleg Marmorja še Gorr, Lotrič, M Sora in Poclain Hydraulics. Kot opažajo v zbornici, je več zanimanja na področjih elektronike, informacijske tehnologije, kemije in farmacije, strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti pa tudi kovinarstva in strojništva.

Premalo zanimanja pri mladih
»Z dogodkom želimo razbiti mite o bolj in manj priljubljenih, spoštovanih in želenih poklicih. S tehnološkim razvojem in številnimi spremembami v poslovnih modelih in gospodarstvu se spreminjajo tudi delovna mesta, s tem pa so večje tudi možnosti za razvoj kariere v slehernem delovnem okolju,« pojasnjuje Ana Lučka Pirnat iz zbornice. Pobuda je nastala kot odgovor na izzive, s katerimi se podjetja srečujejo pri kadrovanju. Pirnatova izpostavlja, da zanimanje mladine in staršev ni tolikšno, kot bi si želeli, zato nekatera podjetja ostajajo tudi brez obiskovalcev, kljub temu da želijo odgovorno prispevati k poklicnemu informiranju mladih na prehodu v nadaljnje izobraževanje. »S tem dogodkom želimo vsi vključeni dvigniti zavest celotnega prebivalstva o pomenu karierne orientacije – torej o tem, da si je potrebno pred izbiro nove šole poiskati veliko informacij, da si izberemo poklic, za katerega 'smo poklicani'.«

Delo v proizvodnji nič več težaško delo
Marmor Hotavlje je letos sodeloval drugič, a se do sedaj še nihče ni odzval. »To nas preseneča, saj že vrsto let aktivno sodelujemo z obema šolama v občini, in sicer preko tehniških dni ter kamnoseškega krožka, ki ga vodi naš kamnosek,« pove Klara Baran Babnik, vodja kadrovske službe. Tovrsten dogodek pozdravljajo: »Učencem oz. dijakom omogoči neposreden vpogled v podjetje, možnost navezovanja stikov, prvih delovnih izkušenj ter začetek graditve kariere.« Na Hotavljah opažajo, da je v družbi še močno zakoreninjena miselnost, da je delo v Marmorju fizično naporno (težaško), predvsem v proizvodnji. »V proizvodnji so pri nas potrebni občutek za kamen, dobre ročne spretnosti in natančnost. Bolj kot stopnja ali smer izobrazbe nas pri izboru zaposlenih zanimajo delavnost, pozitivna naravnanost, sposobnost iskanja rešitev in občutek odgovornosti. Posamezniki, ki se v navedenih veščinah in lastnostih prepoznajo, so v naši ekipi vedno dobrodošli,« je še pojasnila Baran Babnikova.

Lidija Razložnik