Dosegli smo več, kot sem pričakoval

23.12.2021

Župan Milan Čadež je v tokratnem prazničnem pogovoru v ospredje postavil celovito protipoplavno ureditev Poljan in številne druge projekte, ki še potekajo. Poljansko dolino v prihodnje vidi kot dolino zdravja.

Za vami je pestro in tudi uspešno leto, če sklepamo po dokončanih investicijah.
Zagotovo. Leto je krojila epidemija, ki pa nam jo je uspelo obvladati. Želim si, da bi bilo prihodnje leto prelomno v tej zgodbi.

Kljub temu vam je uspelo končati enega večjih projektov zadnjih let – celovito ureditev protipoplavne varnosti v Poljanah. Kako bi ga ocenili?
Pridobili smo pomembno infrastrukturo, a glavnina dela je bila opravljena s pridobitvijo vse dokumentacije in gradbenega dovoljenja, kar je bilo zelo zahtevno. To je trajalo kar pet let, saj smo s projektom začeli takoj po poplavah 2014, vsi protipoplavni ukrepi pa so bili izvedeni v zgolj dveh letih. Prepričan sem, da bodo glede na napovedi strokovnjakov in projektantov ob poplavah visoke vode do pol metra nižje, saj ima voda veliko več prostora za razlivanje. Celoten projekt je vreden okrog tri milijone in pol, od tega bo slab milijon prispevek občine. Na direkciji za vode so nam šli zelo naproti in dosegli smo tako delitev stroškov, ki je bila občini v izjemno korist.
Krožišče, ki je bilo zgrajeno hkrati z drugimi protipoplavnimi deli, mnogi skupaj s celostno ureditvijo Poljan izpostavljajo kot primer dobre prakse v državi … Vesel sem takih odzivov. Na to postavitev in celotno izvedbo sem prejel veliko pohval. Tu smo si v samem začetku oziroma pri projektiranju vzeli kar nekaj časa, velikokrat so bili potrebni popravki, a se je izplačalo. Trudimo se, da so projekti v občini izvedeni dobro ali celo odlično.

V Poljanah ste zgradili tudi nov prizidek k vrtcu. Kdaj računate, da se bodo otroci z vzgojiteljicami lahko preselili vanj?
Začeli smo sicer s celovito prenovo šolske kuhinje, ki je bila ob začetku letošnjega šolskega leta predana namenu. V teh dneh imamo tehnični pregled za vrtec in računam, da bi v januarju v novi del že preselili prva dva oddelka. Investicija v predšolsko varstvo, ki je izjemno pomembna, je potekala 'v senci' precej bolj odmevnih del poplavne varnosti in krožišča, a sem z izvedbo zelo zadovoljen. V novem prizidku bosta dobila prostor dva oddelka iz Lovskega doma ter dva oddelka iz OŠ Poljane, dva oddelka pa
dejansko vzpostavljamo na novo. Glede na to, da že zdaj večino otrok, ki izpolnjujejo pogoje, sprejmemo, bo to kar lepa številka. Celoten projekt lepo zaokroža šolsko poslopje z Vrtcem Agata.

V Poljanah se odpira še eno gradbišče, obnova vaškega jedra.
Tako je. Poudaril bi, da smo za vse izvedene projekte v Poljanah pridobili znatna sredstva, enako je pri tem – uspešni smo bili na ministrstvu za kulturo. Zavedam se, da so bile Poljane po vojni zelo degradirane, zato smo se odločili vaško jedro vsebinsko obnoviti in nadgraditi, glede na to, da delamo v smeri kulturnega središča. Sedaj potekajo dela na arheološkem najdišču. Za trgovino Mercator smo vedeli, da je grajena na mestu, kjer so več tisoč let stale cerkve, kar smo ugotovili že z arheološkimi raziskavami pred dobrim desetletjem. Stavbo bomo podrli, še pred tem smo pod lipo osamosvojitve preselili gostinsko dejavnost, čaka nas še selitev freske Poljanska vstaja s poenotenjem in obnovitvijo spomenika NOB. Slednje smo uskladili z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, projektno skupino in KS Poljane. Na tem mestu bomo po rušitvi nadaljevali arheološke raziskave in prepričan sem, da nas čaka še kakšno veliko zgodovinsko odkritje.

Pospešeno se gradi tudi Hiša generacij v Gorenji vasi, ki bo še letos pod streho. Kakšni pa so načrti za naprej?
Odlično sodelujemo s CSSS Škofja Loka. Srečo smo imeli, da smo bili uspešni na razpisu ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, pridobili smo znatno vsoto, slab milijon in pol sredstev. Pol milijona evrov bo dodala še občina in v naslednjem letu računam, da bo Hiša generacij v Gorenji vasi zaživela. V tem letu je stekla tudi gradnja treh sklopov občinskih vodovodov, ki predstavljajo pomembno investicijo za vključitev dodatnih virov kakovostne pitne vode za osrednji vodooskrbni sistem občine. Tudi tu smo skupaj z Občino Škofja Loka prejeli kohezijska sredstva. Povezovanje z njimi je v takih zahtevnih projektih zelo pomembno, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Dela smo že začeli. Gre za dva zahtevna vodovoda: iz Čabrač peljemo vodo v dolino Suše in nato na Brda, za območje Lučin pa gradimo vodovod iz doline v Lučine, vključujemo pa še eno zajetje v Lučinah, kar bo pomembno v prihodnje za pitno in požarno vodo. Celoten projekt je vreden 3,5 milijona evrov, okrog 60 odstotkov je kohezijskih sredstev, ostalo prispeva občina. Pomembno se mi zdi, da svoja sredstva dodatno oplemenitimo na projektih primarne dejavnosti kakovostne oskrbe občanov.

Močno dotrajana cesta Trebija–Sovodenj od marca dalje dobiva novo podobo. Kdaj bodo dela, ki jih na državni cesti izvaja podjetje CVP, končana in kako pomembna je za našo občino povezava s Primorsko?
Povezava na 4. razvojni osi je pomembna in zanjo je sedanja vlada res namenila veliko sredstev. Sam si redno ogledujem gradbišče in izvajalci dobro delajo. Položenih je prvih 500 metrov grobega asfalta. V teku je priprava razpisa od Trebije do mostu na Fužinah. V letu 2022 naj bi bil ta 1,2-kilometrski odsek, ki je najbolj zahteven in za katerega je namenjeno 4,6 milijona evrov sredstev, že zaključen. 

Gradi se tudi na mejnem pasu z občino Dobrova - Polhov Gradec na odseku Suhi Dol–Lučine.
Tako je. Začeli smo konec poletja, odsek bo zgrajen v naslednjem letu. Tudi med Ljubljanico in Polhovim Gradcem se gradi še dober kilometer, zato bo za nas povezava do Ljubljane bistveno hitrejša, kot je doslej. Pozna se, da se veliko vlaga v državno infrastrukturo in nam se bo to veliko poznalo.

V novembru so se odprla dela na prvem odseku ceste Kopačnica–Leskovica. Kdaj boste nadaljevali celovito prenovo vozišča?
Pričakujemo sredstva ministrstva za okolje in prostor, sektorja za naravne nesreče, a še niso odobrena. Odločbo pričakujem v februarju. Ko bodo, bomo začeli dela, vredna dva milijona evrov, in delno prestavitev ceste, posebej v Leskovici, kjer je vozišče precej obremenjeno. Prepričan sem, da bomo zgradili kakovostno cesto, podobno tisti v Javorje.

Pred kratkim ste razkrili vizijo Poljanske doline kot doline zdravja. Kakšne so vaše kratko- in dolgoročne napovedi v tej smeri?
Investitor v Kopačnici ima gradbeno dovoljenje in je v fazi dogovorov za pridobitev dodatnih sredstev za investicijo. Verjamem, da se bo ta čez nekaj let izkazala za pravo. Drugi projekt pa je snovanje okrevališča bolnikov s srčnimi in žilnimi boleznimi s kardiologinjo dr. Metko Zorc, ki želi idejo preventive vrniti tja, kjer se je rodila – v dom prof. dr. Igorja Tavčarja na Visoko. Idejna zasnova mi je že bila predstavljena in veselim se tega projekta, o katerem se pogovarjamo zadnja tri leta. Predstavljen je bil tudi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, kjer so ga sprejeli pozitivno. Za celo Poljansko dolino oziroma širše Škofjeloško bi to lahko bila zanimiva dodatna dejavnost.

Katere načrte že lahko izpostavite tudi skladno z občinskim proračunom 2022, ki je v pripravi?
Gradnjo vodovodov, kar predstavlja največji zalogaj v proračunu, zaključili bomo vrtec, veliko sredstev namenjamo občinskim cestam, Hiši generacij, poudaril bi soudeležbo pri projektih cestne infrastrukture. Za Podružnično šolo Javorje, ki je na zahtevnem terenu, bomo delali za pridobitev gradbenega dovoljenja, za Kulturni dom v Poljanah bomo pa prežali na ugodne javne razpise.

Tik pred prazniki smo, kako bi z nekaj besedami opisali iztekajoče se leto?
S sodelavkami in sodelavci smo dosegli več, kot sem pričakoval, in se jim v prvi vrsti najlepše zahvaljujem. Predvsem zato, ker je realizacija projektov večja, kot sem jo sam pri sebi načrtoval, kar je plod odličnega sodelovanja tudi z občinskimi svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti in državnim sekretarjem Žanom Mahničem. Dobri odnosi so tisti, ki prinašajo dobre rezultate. Še enkrat smo pokazali in dokazali, da se to da, in tako bo tudi naprej.

Kakšne pa so vaše želje občanom za prihodnje leto?
Zdravje bi poudaril še večkrat; če si zdrav, ovir skoraj ni. Pa dobrega sodelovanja in dobrih odnosov, ki so temelj dobrih rezultatov, ter miren, vesel božični večer, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti. Naj se vse te dobre želje ponovijo, oplemenitijo in izpolnijo v letu 2022! 

Damjana Peternelj