Gradimo Slovenijo

23.12.2021

Po 30 letih osamosvojitve Slovenije ta danes kljub epidemiji koronavirusa doživlja tudi pravo epidemijo investicij, ki tokrat ne gredo v banke ali za tajkune, pač pa za ljudi in infrastrukturo. Vlada Janeza Janše v proračunih namenja rekordna finančna sredstva za investicije v zdravstvo, šolstvo, varnost, raziskave, gospodarstvo, turizem, razvoj in digitalni ter zeleni preboj.

Sprejet je bil zakon o investicijah v zdravstvo, ki prinaša kar dve milijardi evrov za gradnjo in obnovo zdravstvenih domov, bolnišnic, porodnišnic in drugih objektov, ki jih krvavo potrebujemo. Zakon o investicijah v Slovensko vojsko zagotavlja 780 milijonov evrov, ki bodo porabljeni za našo varnost in moderno opremo, ki bo tudi za namene zaščite in reševanja. Zagotavljamo več sredstev za policijo, njeno boljšo opremljenost in višje plače policistov. Po letih zanemarjanja domov za starejše občane je vlada zagnala investicijski ciklus tako v obnovo kot tudi v gradnjo novih domov za starejše občane in varstveno delovne centre. Iz tega naslova smo 1,4 milijona evrov dobili tudi za Hišo generacij v Gorenji vasi. Kar 120 milijonov evrov vlada Janeza Janše namenja za investicije v objekte za šolstvo in šport. Gradili in obnavljali se bodo vrtci, osnovne in srednje šole, športne dvorane. Dobrih 700 tisoč evrov smo iz tega naslova dobili tudi v naši občini za vrtec v Poljanah. Da se vlada zaveda pomena varnosti na slovenskih cestah, pričajo rekordna sredstva v proračunu za infrastrukturo. V Poljanski dolini bomo deležni lepega dela teh sredstev. Približno 5 milijonov evrov nam je vlada Janeza Janše zagotovila za rekonstrukcijo ceste od Zminca do Visokega pri Poljanah. Dobili smo finančna sredstva za nov most v Gorenji vasi, po načrtu teče rekonstrukcija ceste Trebija–Sovodenj, končno so birokratski premiki na cesti Lučine–Suhi Dol. Kultura ima rekorden proračun in iz tega proračuna bomo tudi na Poljanskem dobili finančna sredstva za Visoko pri Poljanah ter urejanje centra in kulturnega središča Poljane. Z zakonom o dohodnini se bodo vsem dvignile neto plače, končno se dvigujejo tudi pokojnine. Delamo red na področju socialnih transferjev in goljufij pri prijavi prebivališč s strani tujcev. Po dvajsetih letih neuspelih poskusov je sprejet zakon o dolgotrajni oskrbi, ki zagotavlja skrb za varno starost vseh. Več denarja gre za družine in otroke, ponovno ima drugi otrok v družini brezplačni vrtec. Vlada namenja rekordna sredstva občinam, ki so za razvoj lokalnega okolja. Samo lani je naša občina dobila dobrih 520 tisoč evrov več kot leta 2019, še več je za leti 2021 in 2022.

Priznanje, da projekte v Poljanski dolini peljemo v pravo smer, nam je dala tudi vlada Janeza Janše, ki je imela ob obisku regije decembra sejo prav v Gorenji vasi. Tako lahko rečemo, da dobesedno "Gradimo Slovenijo", kljub epidemiji novega koronavirusa, od katere smo že pošteno izčrpani in si želimo, da se čim prej konča. Zato vam, drage občanke in občani, želim blagoslovljene božične praznike, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti ter vsega najboljšega v letu 2022!

Žan Mahnič, državni sekretar za nacionalno varnost