Gradnja prizidka Vrtca Agata

23.4.2020

Za dobra dva milijona podpisana pogodba z izvajalcem del

Na občini so v aprilu podpisali pogodbo za izgradnjo prizidka Vrtca Agata Poljane z izbranim izvajalcem del, podjetjem SGP Zidgrad iz Idrije, ki je v javnem naročilu ponudilo najnižjo ceno: 2.266.435 evrov z DDV.

Projekt dodatnih prostorov vrtca vključuje izgradnjo šestih novih igralnic za potrebe vrtca, dveh nadomestnih učilnic za potrebe šole, preureditev in razširitev centralne šolske kuhinje. Zasnova načrtovanega prizidka je zamišljena tako, da se prizidek naveže na prostore obstoječega vrtca in z njim oblikuje zaključeno celoto. Ob novem prizidku bo za vrtcem urejeno dodatno otroško igrišče na brežini, do katerega bo urejen dostop čez zunanje stopnišče.

Projekt v višini 280.546 evrov sofinancira Ekosklad, saj je novi vrtec zasnovan kot skoraj ničenergijski objekt po sistemu energetske varčne oziroma pasivne gradnje. 817.317 evrov bo prispevalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. členu Zakona o financiranju občin.

Občina je že v letu 2017 pridobila potrebno PGD projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za dozidavo vrtca, ki je bilo izdano 28. septembra 2017. Temu so sledili postopki pridobivanja nepovratnih sredstev, pri čemer pa v preteklih dveh letih ni bilo na voljo niti razpisov za nepovratna evropska sredstva niti za sredstva na razpisih ministrstva, pristojnega za šolstvo. Občina je zato lahko kandidirala zgolj na razpis Ekosklada, saj je projekt novega vrtca zasnovan kot skoraj ničenergijski objekt po sistemu energetske varčne oz. pasivne gradnje. Odločba Eko sklada o odobritvi sredstev je bila občini izdana 13. novembra 2018. Razliko za financiranje investicije je občina zagotovila iz lastnih in kreditnih sredstev s sprejemom občinskega proračuna jeseni 2019, s čimer je bila investicija uvrščena v načrt razvojnih programov za prihodnji dve leti.

»Investicija bo zaključena v drugi polovici leta 2021 in bo predstavljala pomembno pridobitev pri dolgoročnem zagotavljanju zadostnega obsega kakovostnih prostorov za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v občini,« napovedujejo na občini.

O. U.