Iz županovega dnevnika

23.9.2021

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov

4. 7. - Na zahvalni sveti maši v Javorjah ob 70-letnici župnika Cirila Isteniča. Iskrene čestitke in trdnega zdravja želim ter dobrega sodelovanja.

7. 7. - Na delovnem sestanku z župani in Vlado RS. S strani županov je bilo poudarjeno odlično sodelovanje med vlado in občinami. Vesel sem bil novice, da bodo vsi projekti, ki so izpolnjevali pogoje razpisa MŠŠ, dodatno prejeli sredstva, v našem primeru za Vrtec Agata Poljane.

7. 7. - Sestanek projektne skupine za ureditev središča Poljan. Urediti želimo območje od arheološkega najdišča, kjer so stale tri cerkve, čez zelenico in do kulturnega doma. Predstavljena je bila prvotna ideja na podlagi mnenj krajanov, ki se bo nadgrajevala.

11. 7. - Na zlati sveti maši župnika Jakoba Kralja v Novi Oselici. V naših krajih je pustil močan pečat, iskrene čestitke, za naprej pa uspešno delo in veliko zdravja.

12. 7. - Podpisal sem gradbeno pogodbo v višini slabega milijona evrov za obnovo 1,5 kilometra dolgega odseka od Lučin do Suhega Dola. Začetek del je načrtovan v septembru.

12. 7. - Začetek del na novem mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi. Zgrajen bo začasni most, kjer bo potekal enosmerni promet. Projekt bo zaključen v sredini prihodnjega leta in je vreden slab milijon evrov.

20. 7. - Slovenska olimpijska bakla v občini Gorenja vas - Poljane

20. 7. - Našemu povabilu se je odzvala bivša ministrica za okolje in prostor ga. Irena Majcen. Pokazali smo ji izvedbeni del poplavnih ureditev v Poljanah.

10. 8. - Sestanek z MORS glede vojaške vaje, ki poteka v naših krajih v septembru.

12. 8. - Sestanek z županom na Občini Cerkno. Pregledala sva aktivnosti na 4. razvojni osi in trase nedokončanih cest ob meji.

26. 8. - Sestanek z obema ravnateljema naših osnovnih šol. Glavna tema začetek šolskega leta in okoliščine glede ukrepov zoper covid-19.