Iz županovega dnevnika

21.10.2021

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov

30. 8. - Obisk državnih sekretarjev g. Dolinška s šolskega ministrstva in našega g. Mahniča. Ogledali smo si gradnjo vrtca Agata v Poljanah.

1. 9. - Obiski prvošolcev v naših šolah skupaj z ravnateljema. Kot vsako leto sem tudi letos učencem podaril slovensko zastavo s posvetilom.

2. 9. - Sestanek na DRSI zaradi vzdrževanja državnih cest, predvsem skozi vas Sovodenj in Trebija–Fužine.

7. 9. - Sestanek s predstavniki zavoda za varstvo kulturne dediščine zaradi rušenja stavbe nekdanjega Mercatorja in prestavitve freske Iveta Šubica Poljanska vstaja na novo lokacijo.

9. 9. - Sestanek s projektno skupino za načrtovanje novega kulturnega središča v Poljanah. 

16. 9. - Sestanek s projektantom, ki projektira novo cesto Gorenja vas–Hotavlje s krožiščem in Poljane vzhod.

17. 9. - Na predstavitvi zbornika Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas.

19. 9. - Udeležil sem se tradicionalnega vzpona MTB z gorskimi kolesi s Hotavelj do koče pod Blegošem.

21. 9. - Na zaključku vojaške vaje Zvezda Triglava, ki je bila v naših krajih. Zahvaljujem se Slovenski vojski, domačim udeležencem in vsem občanom, da so vojake tako lepo sprejeli.

25. 9. - Na zaključnem pikniku Kolesarskega društva Belaunce.

28. 9. - Sestanek s Pošto Slovenije na temo najema prostorov v Poslovnem centru v Gorenji vasi.