Iz županovega dnevnika

23.7.2020

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov.

22. 6. - Udeležil sem se seje Kluba primorskih poslancev, na kateri smo se udeleženci seznanili z modernizacijo državne cestne mreže na območju četrte razvojne osi in uvrstitvi projekta med prednostne investicije države. Poudaril sem, da je treba najprej na obstoječi trasi vzpostaviti vsaj normalne vozne pogoje, novo traso pa izbrati tako, da bo sprejemljiva za okolje in seveda izvedljiva z vseh vidikov.

23. 6. - Pri sveti maši za domovino v Poljanah

24. 6. - Pri sveti maši za domovino v Novi Oselici

1. 7. - Sestanek z našim državnim sekretarjem g. Mahničem pri ministru za infrastrukturo g. Vrtovcu. Tema pogovora je bila začetek gradnje na trasi Trebija–Sovodenj. Razumela sva ministra, da je težava sestava rebalansa, vendar ravno državne investicije generirajo gospodarstvo. Predlagala sva, da se dela morajo začeti letos, saj je sama cesta v izredno slabem stanju.

7. 7. - Podpis gradbene pogodbe za nadaljevanje obnove ceste Murave–Gorenja Žetina, kjer bo saniranih pet usadov in trije zemeljski plazovi. Pridobili smo nepovratna sredstva v višini 770 tisoč evrov iz sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč na podlagi sporazuma o sofinanciranju z Ministrstvom za okolje in prostor.

15. 7. - Ogled simbolne gasilske vaje PGD Gorenja vas ob 120. obletnici ustanovitve društva. Iskrene čestitke vsem gasilkam in gasilcem ob visokem jubileju!