Iz županovega dnevnika

19.11.2020

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov.

15. 10. - Prisoten na snovanju nove turistične strategije za našo občino. V letošnjem letu se je pokazalo, da se bo treba zelo prilagoditi, in zdaj je pravi čas.

15. 10. - Na delovnem obisku župan Bovca g. Valter Mlekuž s sodelavci. Ogledat so si prišli našo novo športno dvorano v Gorenji vasi, ker imajo sami podobno v načrtu. Na naši občini z veseljem delimo pridobljene izkušnje, saj smo jih bili na drugi strani tudi sami deležni. Dobro se z dobrim skoraj vedno poplača.

16. 10. - Odprli smo zanimivo razstavo članov Filatelističnega društva Lovro Košir iz Škofje Loke, ki so na svoj način predstavili dogodke v naši bližnji in daljni okolici pred sto leti.

28. 10. - Prejeli odločbo službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko o odobritvi evropskih kohezijskih sredstev za gradnjo treh novih sklopov občinskih vodovodov: Zadobje–Lučine, Todraž–Lučine in Zarobar–Brda–Hlavče Njive v višini 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, kar predstavlja dobro polovico vrednosti investicije.

29. 10. - Ogled lokacije za označitev avtobusne postaje v Brebovnici s projektantom. Sledil bo komisijski ogled s strani pristojne direkcije.

2. 11. - Podpisan Sofinancerski sporazum za obnovo ceste Lučine–Suhi Dol, ki opredeljuje, da je pri investiciji v višini 773.000 evrov za našo občino stroška 144.000 evrov. Teh sredstev je 18 odstokov, namenjena so za odkup zemljišč pločnika, sam pločnik in javno razsvetljavo. Dokument je podlaga za objavo javnega razpisa za izvajalca del.

10. 11. - Z Občino Cerkno smo poslali pobudo na ministra za infrastrukturo g. Vrtovca, da sta občini pripravljeni prevzeti aktivno vlogo pri pripravi podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena – Izgradnja 4. razvojne osi. Podobno potezo smo na naši občini pred leti že naredili pri obvoznici Gorenja vas in s tem pridobili kar nekaj let …