Iz županovega dnevnika

4.2.2021

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov.

8.1. - Na klepet sem povabil dobrotnika, gospo Valerijo in gospoda Iva Čarmana, ki v vlogi Miklavža in gospe Miklavž že več kot dvajset let obiskujeta otroke na hematoonkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani. Zahvalil sem se jima za delo, ki ga naredita za otroke, ki jih sama imenujeta junaki tretjega nadstropja, ter jima čestital ob prejemu srebrnega grba Občine Škofja Loka, ki sta ga prejela v lanskem letu.

13.1. - Z županom Občine Cerkno Gašperjem Uršičem sva z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem podpisala protokol o gradnji 4. razvojne osi med Cerknem in Poljansko dolino. Pomemben dogodek za Primorsko in Gorenjsko ter podlaga za dobro medsosesko sodelovanje.

13.1. - Sestanek na DRSI za obvozno cesto po dolini Podpleče, ko se bo obnavljala trasa od Trebije proti Sovodnju. Z županom iz Cerkna sva dosegla dogovor, da na odsekih, kjer je potrebna obnova, delimo stroške izvedbe.

20.1. - Sestanek na Upravi RS za jedrsko varnost. Predstavil sem projekt prireditvenega prostora v Todražu ob zgornjem objektu MORS in RŽV pod odlagališčem Jazbec. Površina je zdaj neuporabljena, na sam projekt pa s strani uprave gledajo pozitivno. Pripravljamo potrebno dokumentacijo.

25.1. - Na sestanku županov Gorenjske smo na moj predlog sklepa enotno podprli prizadevanja Občine Cerkno, pristojnega ministrstva in naše občine za pospešeno nadaljevanje aktivnosti za realizacijo četrte razvojni osi. Podpora je bila dana tudi izboljšanju vseh obstoječih prometnih povezav med gorenjsko in goriško razvojno regijo, s ciljem izboljšanja razvojnega potenciala obeh regij in učinkovitejšega medregionalnega povezovanja.

28.1. - Na obisk sem povabil ravnateljico OŠ Poljane Metko Debeljak in ravnatelja OŠ Gorenja vas Izidorja Selaka, da bi pregledali, kako poteka pouk ob ponovnem odprtju šol. Beseda je tekla tudi o testiranju zaposlenih in kaj je pričakovati glede cepljenja.