Lani za polovico več represivnih ukrepov

23.7.2020

Na območju občine so na področju kriminalitete lani zabeležili 27 kaznivih dejanj, šest več kot leto pred tem.

Število obravnavanih kaznivih dejanj se je povečalo za skoraj tretjino, a so jih preiskali več, približno šestdeset odstotkov (v letu pred tem 38 odstotkov). Večina obravnavanih kaznivih dejanj je bila s področja splošne kriminalitete oz. so to kazniva dejanja zoper premoženje, zabeležili so še dve kaznivi dejanji s področja gospodarske kriminalitete.
Na področju varstva javnega reda in miru so lani obravnavali 45 kršitev, kar je 14 več kot leto prej, največ, osem, jih je bilo zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe, sedemkrat so posredovali zaradi nasilja v družini, štirikrat kot vzrok navedli prepiranje, kričanje ali nedostojno vedenje ter neupoštevanje zakonitega ukaza ter trikrat izzivanje ali spodbujanje k pretepu. V letu 2019 so zabeležili 33 prometnih nesreč, eno več kot v letu 2018, najpogostejši razlog zanje je bila neprilagojena hitrost (v tretjini primerov).
Pri skrbi za varnost cestnega prometa so zabeležili več kršitev: prednjači prekoračitev hitrosti, sledijo vožnja pod vplivom alkohola, neuporaba varnostnega pasu, neprilagojena hitrost, nepravilna uporaba mobilnega telefona, prevoženje rdeče luči in prekrški pešcev. Smrtnih žrtev med udeleženci ni bilo. Lani so izvedli za skoraj polovico več represivnih ukrepov (211) kot leto prej (142), največ zaradi alkohola in prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti.
Policisti ugotavljajo, je na zadnji seji občinskega sveta še povedal komandir Policijske postaje Škofja Loka Sašo Eniko, da so se varnostne razmere v občini v primerjavi s prej malenkostno poslabšale. Obljubil je, da bodo posebno pozornost tudi v prihodnje namenjali preventivi.

Damjana Peternelj