Leto zaznamoval izid zbornika

25.3.2021

Preteklo leto sta v KS Gorenja vas zaznamovala izid zbornika Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas – Bogastvo preteklosti za izzive prihodnosti in asfaltiranje cestnih odsekov.

Podeželski območji Gorenjevaško in Hotaveljsko sta decembra lani z izidom zbornika, ki ga je izdala in založila KS Gorenja vas, dobili zapis, ki bo ohranil spomin na delavnost, vztrajnost in življenje ljudi v različnih zgodovinskih obdobjih do današnjih dni.

Zbornik v poglavju z naslovom Prizadevanja za boljši kos kruha opisuje tudi izgradnjo infrastrukture – cest, vodovodov, elektrifikacije, pošte, telefonije, kanalizacije –, ki je bila v vseh obdobjih ključna naloga v KS ali občini in pomembna pridobitev za ohranitev poseljenosti v današnji KS Gorenja vas. Podobo teh krajev oblikuje vsak krajan. Kaj vse so zmogli naši predniki: ustanovitev župnije, organiziranje izobraževanja in skrbi za zdravje; kako so preživeli prelomne čase vojn in kako živimo danes, je predstavljeno v tej knjigi, ki naj najde svoje mesto v vsakem domu teh območij. Priporočamo jo v nakup in branje.

Na cestnem programu je KS Gorenja vas obnovila 1100 metrov lokalnih cest in javnih poti v asfaltu, dodatnih 500 metrov je bilo obnovljenih iz občinskega proračuna, in sicer:
- LC Gorenja vas–Žirovski Vrh (Javorč) v dolžini 500 m (zamenjava asfalta, kamnita zložba, drenaža in obnova propustov); 
- JP Volaka–Dole in Volaka–Debeni, krajši odseki v dolžini 300 m (zamenjava asfalta, sanacija usada);
- JP Volaka–Čabrače v dolžini 300 m (zamenjava asfalta, drenaža ter kamnita zložba);
- LC Suša–Malenski Vrh (meteorna kanalizacija v dolžini 140 m, drenaža v dolžini 60 m in preplastitev več krajših odsekov v dolžini 150 m);
- LC Hotavlje–Kopačnica (odsek Tesnar–otroško igrišče (razširitev cestišča v dolžini 150 m s pločnikom, zamenjava asfalta).

Pomembna pridobitev lanskega leta v Gorenji vasi je tudi izgradnja Fortunove brvi, ki jo je financirala občina.

Mirjana Možina, predsednica KS Gorenja vas
Gašper Čadež, tajnik

Fotogalerija