Nova avtobusna hiška v Pilovcu

24.12.2020

Občina Gorenja vas - Poljane je na pobudo Krajevne skupnosti (KS) Trebija in Vaškega odbora Podgora na avtobusnem postajališču Pilovc postavila novo hiško, kjer lahko šolarji tudi v primeru slabega vremena varno počakajo na šolski avtobus.

Nova avtobusna hiška je zasnovana tako, da se vklaplja v naše podeželsko okolje. Narejena je iz naravnega materiala – lesa, pokrita pa s "špičakom", tj. staro in avtohtono kritino z modernim pridihom. Hišica ima obliko čebelnjaka, ki je poleg kozolca slovenska arhitekturna posebnost in prispeva k boljši prepoznavnosti naše občine in lepe Poljanske doline ter sovpada z drugimi avtobusnimi hiškami po občini. Obenem pa je občina na pobudo KS Trebija na Direkcijo RS za infrastrukturo poslala pobudo za omejitev hitrosti na območju avtobusnega postajališča Pilovc. Direkcija je občino obvestila, da je predlagana omejitev hitrosti sedemdeset kilometrov na uro upravičena z vidika izboljšanja prometne varnosti na območju izvedenega para avtobusnih postajališč in izdala nalog za postavitev prometnih znakov ob regionalni cesti Trebija–Gorenja vas, ki že stojijo od sredine julija dalje.

Lucija Klemenčič, KS Trebija