Po novem mostu konec maja

21.4.2022

Direkcija za infrastrukturo v Gorenji vasi končuje gradnjo novega mostu čez Poljansko Soro.

Gradnja nadomestnega premostitvenega objekta čez Poljansko Soro v Gorenji vasi, ki ga izvaja na razpisu izbrano podjetje Mapri, se bliža zaključku. Dela bodo po pogodbi vredna dobrih devetsto tisoč evrov.

Stari most v Gorenji vasi je bil namreč že povsem dotrajan in tehnično neustrezen, zato so ga lani porušili in na njegovem mestu začeli graditi novega. Kot so pojasnili na direkciji, bodo v sklopu omenjene naložbe izvedli tudi rekonstrukcijo ceste in vodotoka na območju objekta, novi most bo širši od starega. "Zasnovan je kot armiranobetonski okvir razpetine štirideset metrov. Zgornja konstrukcija je spremenljivega prereza, v liniji srpastega loka. Konstrukcija je prednapeta. Krajne podpore so masivne, globoko temeljene, vsaka na treh uvrtanih Benotto pilotih premera 150 centimetrov." Zaradi del se promet čez Poljansko Soro ta čas odvija po začasnem jeklenem mostu. Po navedbah direkcije so doslej že izvedli globoko temeljenje, zabetorinirana je tudi prekladna konstrukcija. "Izvaja se demontaža podpornega odra ter pripravljalna dela za izvedbo robnih vencev in hodnikov na objektu." Zaključek del je predviden konec maja.

Mateja Rant