Počasi nastaja Hiša generacij

23.9.2021

Z rušitvijo nekdanje stare šole je podjetje VG5 iz Ljubljane v začetku julija začelo dela za gradnjo Hiše generacij. Po pogodbi morajo biti zaključena do septembra prihodnje leto.

Kot je pojasnil Bernard Strel iz občinske uprave, so najprej izvedli pripravljalna dela, uredili zaporo cest, ogradili gradbišče in zakoličili komunalno infrastrukturo. Takoj zatem so lahko začeli izvajati rušitvena dela: odstranili so prizidek garaže, porušili streho in stopnišče, vse do sten pritličja. Kot navaja Strel, se marsikomu zdi bolj smiselno rušenje celotnega objekta in izgradnja novega bolj funkcionalnega, a poudarja: "Na tem zemljišču ne bi bilo več mogoče postaviti novega objekta zaradi zahtev OPPN-ja, poleg tega ohranjamo prvi oz. prvotni del objekta prve osnovne šole v kraju." 

Do septembra je izvajalec že opravil "injektiranje kamnitih zidov pritličja, odkop kletnih zidov, podbetoniranje temeljev, hidroizolacijo in toplotno izolacijo vkopanih zidov ter drenažo in zasip tako saniranih kletnih zidov". Na vprašanje, ali bodo dela tekla v skladu s predvidenimi finančnimi vložki ali so morda rušitvena dela razkrila še kakšen dodaten vložek, pa Strel odgovarja: "Pri rekonstrukcijah starih objektov je treba neprestano tehtati med posameznimi odločitvami, kaj je boljše, cenejše, primernejše, uporabnejše … – in tudi v tem primeru je tako. Po temeljitem premisleku in po strokovni presoji statika smo odstranili stene nadstropja, za katere je bilo predvideno, da ostanejo. Razlog pa je bil v statični nestabilnosti, razpokanosti sten in odločitvi, da je boljša in cenejša rešitev rušenje kot pa sanacija. Tudi sam menim, da je bila odločitev pravilna." V tem mesecu tako potekata izkop in zaščita gradbene jame za novo stopnišče in dvigalni jašek, zatem bodo začeli zidavo temeljne plošče in postavljanje kletnih zidov. Objekt je sicer utesnjen med cesto in sosednji objekt, kar otežuje izvajanje gradbenih del. "Zaradi prostorske utesnjenosti objekta je moral izvajalec pridobiti tudi dovoljenje za delno zaporo cest. Žal se rekonstrukcije ne da narediti drugače, kot da je gradbiščna ograja postavljena tudi do sredine lokalne ceste. Nova prometna ureditev bo veljala ves čas obnove objekta. Voznikom, krajanom in sosedom se zahvaljujemo za potrpljenje in razumevanje," še dodaja Strel.

Gradnja objekta je sicer v celoti financirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1,4 milijona evrov, občina pa bo pokrila stroške izdelave projektne dokumentacije. Pogodbeni rok za dokončanje del se izteče 30. septembra prihodnje leto, ko bo objekt pripravljen za predajo naročniku. "Po tem datumu sledi še dobava in vgradnja notranje opreme, ki bi morala biti zaključena do konca prihodnjega leta. V začetku leta 2023 pa pričakujemo, da bo objekt zaživel in dobil svoje prve uporabnike," Bernard Strel povzema predvideno časovnico.

Damjana Peternelj