Otroci spet v razredih in igralnicah

28.5.2020

Skoraj vsi učenci prvih treh razredov obeh osnovnih šol v občini so po dobrih dveh mesecih dela od doma 18. maja spet sedli v šolske klopi, vrtca Zala in Agata pa sprejela predšolske otroke.

Kot je pojasnila ravnateljica OŠ Poljane Metka Debeljak, so imeli že v tednu pred ponovnim pričetkom pouka vse dogovorjeno. »V nedeljo nas je malo stiskalo, a je današnji dan potekal enkratno, nobenih zapletov ni bilo,« je bila zadovoljna po koncu prvega dne pouka. »Učenci so bili zelo veseli ponovnega druženja, edina slabost, ki so jo zaznali, je bila zgodnje vstajanje,« je smeje dodala. Na matični šoli je prišlo k pouku 117 učencev, manjkali so le štirje, v Javorjah pa je bilo pri pouku vseh 36 otrok. Jutranje varstvo je potekalo brez težav. Ker je bil lep dan, so bili učenci večino dneva zunaj. »Edina težava, ki jo imamo ob ponovnem začetku pouka, je ta, da na matični šoli obnavljamo kuhinjo, tako da smo jo preselili na drugo lokacijo, razdelilno kuhinjo smo pa uredili v dveh učilnicah.«
Debeljakova je zadovoljna tudi, da s poukom na daljavo ni (bilo) težav. Nanj so učence pripravili že pred zaprtjem šole. Učitelji so se prilagodili tako, da že dan prej zvečer pripravijo vse potrebno v spletnih učilnicah za učence za naslednji dan. »Zadovoljni so z delom učencev, tudi s starši izredno dobro sodelujejo,« je pohvalila nov način dela.

Pogrešajo skupne igre
V Gorenji vasi s ponovnim pričetkom pouka prav tako ni bilo težav, je ocenil ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja Izidor Selak. »Prvi dve uri sta bili namenjeni bolj seznanjanju učencev z ukrepi, poskušamo se jih držati. Otroci, k pouku jih je na matični šoli prišlo 155 od 158, v Lučinah vsi, 22, prav tako na Sovodnju, 31, malicajo v svojih razredih. Torbe in potrebščine puščajo v šoli, domačih nalog ni. Zahvaljujem se staršem za razumevanje, prav vsi otroci so od doma prinesli potrdila, da so zdravi.«
Na matični šoli je pri pouku osem oddelkov, ki so jih razdelili v 16 skupin, v nobeni pa ni več kot 11 otrok. »Približno polovica otrok ostane tudi v podaljšanem bivanju in na kosilu. V ta namen smo preuredili jedilnico, tako da je zdaj naenkrat v njej lahko 24 otrok. Hrano jim razdelijo učiteljice.« Priznal je še, da so imeli veliko dela tudi z usklajevanjem prevozov, a zaenkrat vse poteka tako, kot mora.
Ob izhodu smo srečali učence 1. a, ki so vsi v en glas zatrdili, da so težko čakali na vrnitev v šolo, da pa najbolj pogrešajo skupne igre. Tudi lovljenje, ki je bilo na urniku, so prilagodili, da so ohranili primerno razdaljo, učiteljica Helena Gorjan pa se je najbolj razveselila, da je na prostem lahko snela masko.

Od osem do deset otrok na igralnico
Nekateri vrtčevski otroci so se po dobrih dveh mesecih prav tako srečali s svojimi vzgojiteljicami in prijatelji. Čeprav so morali upoštevati številne higienske ukrepe, je bilo snidenje veselo in joka ni bilo prav veliko. Glede na higienske ukrepe in normative o dovoljenem številu otrok v posameznih skupinah so lahko sprejeli samo od osem do deset otrok na igralnico. V gorenjevaškem vrtcu Zala s podružnicami so tako sprejeli skupno 91 otrok, poljansko Agato pa je ponovno smelo obiskati 90 otrok. Čeprav je bilo prijav več, so vodje vrtcev starše prosile, naj pripeljejo le tiste otroke, za katere nujno potrebujejo varstvo. Temu ustrezno so strokovne delavke predhodno pripravile tudi prostore, umaknile tiste igrače, ki jih ni mogoče ustrezno razkuževati ali prati, navodila o prihodih in odhodih otrok pa so prejeli tudi vsi starši.

Ob prihodu poseben protokol
Vodja enote Dobrava Branka Pavkovič je pojasnila, da ob prihodu v vrtec velja poseben protokol, ki se ga morajo držati vsi, ki prihajajo tja. Razkuževanje rok pred vhodom, starši se morajo držati ur prihoda in odhoda, mlajše otroke do igralnic pospremijo starši, starejši otroci pa se od staršev poslovijo kar med vrati, kjer jih vzgojiteljica pospremi v garderobe, umivalnico ter igralnico. Kljub temu da pri sprejemanju in oddajanju otrok vzgojiteljice in starši nosijo masko, Pavkovičeva pravi, da ni bilo večjih težav pri ponovni vključitvi v skupino. »Dopoldne so se otroci največ gibali na svežem zraku, kjer so raziskovali v gozdovih, na travnikih, se igrali z naravnim materialom, peli pesmi ter uživali v druženju s sovrstniki. Navdušeno so pripovedovali, kaj vse so počeli doma ... Želimo si, da bi lahko čim prej zopet vsi brezskrbno in varno zakorakali nazaj v vrtec,« je še dodala Branka Pavkovič.

Po zaključku redakcije so se v šolske klopi vrnili tudi devetošolci in učenci z učnimi težavami. O njihovih vtisih ter zaključku šolskega leta pa v eni od naslednjih številk Podblegaških novic.

Otroci dobro prenesli vrnitev v vrtec
V poljanskem vrtcu Agata je bilo podobno. Kot je povedala pomočnica ravnateljice za vrtce na OŠ Poljane Špela Režen, so poskrbeli, da so skupine in strokovne delavke v oddelku stalne in tako ne prihaja do 'mešanja'. Oddelki se tudi ne združujejo. »Vsi smo pričakovali, da bodo otroci doživljali stisko po tako dolgi vrnitvi. Pa ni bilo prav veliko joka. Skupine so manjše in tako se da zagotavljati varnostno razdaljo ter upoštevati skoraj vse higienske ukrepe, ki pa jih ni malo. Strokovne delavke so seveda izpeljale celotno zadevo tako, da so otroci v najmanjši možni meri to doživljali kot nek stres,« je pojasnila Reženova. »Zaznati je bilo, da so se otroci doma s starši že veliko pogovarjali, saj so navodila osvojili v kratkem času. Seveda pa so se otroci najbolj razveselili, da so po dolgem času ponovno videli svoje prijatelje. In kako lahko rečeš, ko otrok teče k drugemu, da se ne smeta objeti. Spregledaš tudi, ko otrok pade, pa mu na pomoč priskoči prijatelj ... Ob teh trenutkih pa hočeš nočeš na dana navodila pozabiš. Saj smo vendar ljudje,« je zaključila Špela Režen.

Tina Dolenc in Damjana Peternelj

Fotogalerija