Pravi čas za spremembe in priložnosti

28.5.2020

Slovenci in Poljanci smo znani po tem, da smo vsak na svojem področju, v poklicu, zelo strokovni in uspešni; po natančnosti, sposobnosti in znanju se lahko primerjamo s svetom.

Težava pa nastane, ko je treba združiti znanje, nadgraditi dobre ideje in na koncu pokazati večji in odmevnejši rezultat. Še vedno smo preveč zaverovani vase in premalo odprti za druge ideje. Seveda pa to ne velja za vse. Kdor je to presegel in se zna povezovati in nadgrajevati, je danes v naši občini uspešen, lahko pa rečem, da jih poznam kar nekaj, ki posegajo v sam vrh v svetovnem merilu.

Zdajšnja svetovna kriza zaradi koronavirusa je natančno pokazala, kje je naše gospodarstvo ranljivo. Tisti del, ki proizvaja polizdelke za končni produkt, je zelo hitro občutil upad naročil, tisti, ki se o svojem končnem produktu pogovarjajo na trgu s končnim kupcem, pa imajo več možnosti za prilagajanje.
Zelo pomembno je naše turistično gospodarstvo, saj je tukaj manj konkurence, ker se naše Poljanske doline in ljudi ne more odnesti drugam. Stopamo eno stopnico višje, saj je projekt Zelena destinacija trajnostno usmerjen in povezuje gospodarske, kulturne ter okoljske vidike razvoja. Vzpostavili bomo ustrezno ravnotežje med vplivi turizma na okolje, zaposlenimi v turizmu, turističnimi ponudniki in v povezovanju.

Država Slovenija je v tridesetih letih veliko napredovala, izredno je napredovalo gospodarstvo, saj so naši produkti, ki so tudi najzahtevnejši, iskani in cenjeni po vsem svetu. Preveč pa se ločuje politika, premalo je pogleda v prihodnost in preveč je spominjanja, kako je bilo v starih časih enoumja. Treba se je zavedati, da čas teče naprej, da so s padcem berlinskega zidu v Evropi nastale nove razmere, posledično so nastale nove države in poti nazaj v tiste čase ni več. V novi slovenski državi so nastale nove občine, kot država smo postali del Evropske unije in prav občine so z razvojnimi evropskimi sredstvi zelo napredovale.

Veseli me, da smo vsi skupaj del te pozitivne zgodbe in prepričan sem, da je občina Gorenja vas - Poljane v četrtletni zgodovini upravičila svoj nastanek in obstoj.

Župan Milan Čadež