Prejem znaka Slovenia Green Destination Gold

25.3.2021

V preteklem letu smo pristopili k projektu Zelena shema slovenskega turizma. Uspešno smo opravili vse korake za pridobitev znaka Slovenia Green in 12. marca prejeli znak Slovenia Green Destination Gold.

Pridružili smo se 56 drugim destinacijam, ki že sestavljajo družino v Zeleni shemi slovenskega turizma (poleg 58 ponudnikov nastanitev, štirih parkov, osmih agencij, treh restavracij, dveh atrakcij in enega naravnega kopališča). Skupaj podpiramo zeleno zgodbo slovenskega turizma in se želimo še naprej razvijati trajnostno skupaj s prebivalstvom, turističnimi ponudniki in obiskovalci. S tem znakom se bomo pozicionirali na slovenskem, evropskem in globalnem trgu kot okolju in družbi prijazna destinacija.

V sklopu projekta smo aktivirali tudi ponudnike in tako je Domačija doživetij Tešnak prejela okoljsko-trajnostni znak zeleni ključ, s katerim so samo še utrdili svojo zeleno zgodbo, s katero se bodo še naprej promovirali. Čestitamo jim za uspešno izveden postopek. Zahvaliti se moramo celotni zeleni ekipi, zeleni koordinatorici in vsem deležnikom, ki so pripomogli, da smo skupaj dosegli znak Slovenia Green Destination Gold. Brez njih nam ne bi uspelo, saj kot že tolikokrat omenjeno, so deležniki najpomembnejši člen v vsaki zeleni zgodbi.

Pridobitev znaka je le začetek zelene zgodbe trajnostnega razvoja in obveza za nadaljnjo zeleno pot pri razvoju destinacije in turizma. Z uresničevanjem akcijskega načrta, ki je v fazi priprave, bomo trajnostno poslovanje v destinaciji v nadaljnje še izboljševali in nadgrajevali. Slavnostna podelitev zelenih znakov, ki bo na dogodku Zeleni dan slovenskega turizma 2021, bo predvidoma potekala 20. maja.

Tomaž Trobiš, direktor Zavoda Poljanska dolina