Pri odlaganju še veliko nepravilnosti

4.2.2021

Oktobra lani so z ekoloških otokov oziroma zbiralnic občine odstranili zabojnike za zbiranje mešane embalaže, to je odpadne embalaže iz kovin, plastike in sestavljenih materialov.

Zbiranje mešane embalaže je namreč v občini že od leta 2008 urejeno po sistemu od vrat do vrat, zato ima vsako gospodinjstvo svoj zabojnik oziroma so jim na voljo tipizirane vreče za zbiranje embalaže, občasne viške mešane embalaže pa je še vedno mogoče oddati tudi v zbirnem centru v Todražu, je pojasnila Kristina Knific z Občine Gorenja vas - Poljane. Od 10. novembra lani tako mešane embalaže ni več mogoče odlagati na ekoloških otokih, s čimer na občini želijo doseči večjo urejenost ekoloških otokov. Kljub temu pa nekateri na ekoloških otokih še vedno odlagajo različne odpadke, na posameznih ekoloških otokih je mogoče najti celo neločene komunalne odpadke, ugotavlja Kristina Knific.
V primeru, da v posameznem objektu nastane večja količina embalaže, kot jo je mogoče odložiti v hišni zabojnik, Kristina Knific svetuje, da objekt opremijo z dodatnim ali večjim zabojnikom. Vsi, ki za oddajo uporabljajo tipizirane vreče, pa lahko na sedežih krajevnih skupnosti prevzamejo dodatne vreče. Naročilo dodatnih zabojnikov je mogoče na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, na elektronskem naslovu praznenje.greznic@obcina-gvp.si ali telefonski številki 04 51 83 122. "V skladu z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v občini Gorenja vas - Poljane mora minimalni skupni volumen zabojnika/zabojnikov oziroma tipiziranih vreč zagotavljati najmanj trideset litrov prostora na osebo na območju z zbiranjem enkrat mesečno oziroma 24 litrov na osebo na območju z zbiranjem dvakrat mesečno. Če na odjemnem mestu nastane večja količina mešane embalaže, pa mora biti skupni volumen zabojnikov oziroma vreč ustrezno večji, da se vanj/vanje lahko odloži vsa nastala mešana embalaža," je pojasnila Kristina Knific in dodala, da je oprema z dodatnimi oziroma večjimi zabojniki po posameznih gospodinjstvih potekala konec lanskega in v začetku letošnjega leta.
Kljub temu pa na ekoloških otokih še vedno opažajo vrsto nepravilnosti pri odlaganju odpadkov, pri čemer je pravilno ločevanje odpadkov pomembno tudi za njihovo oddajo v reciklažo in predelavo, opozarja Kristina Knific. Kot opažajo na občini, nekateri na ekološke otoke tipizirane vreče za redno oddajo embalaže in ostanka komunalnih odpadkov postavljajo več dni pred dnem odvoza odpadkov po urniku. "Pravilno je, da uporabniki iz gospodinjstev, ki imajo prevzemno mesto urejeno na bližnjem ekološkem otoku, tipizirane vreče postavijo na prevzemno mesto dan pred odvozom oziroma na dan odvoza do 6. ure zjutraj." Prav tako na ekološki otok nekateri odpadke odlagajo poleg zabojnika namesto v ustrezen zabojnik. V zabojnik za papir in steklo nekateri še odlagajo odpadke, ki vanje ne sodijo. "V zabojniku za steklo je treba odlagati izključno stekleno embalažo, ki je navedena na nalepki na posameznem zaboju. Kljub temu v teh zabojnikih najdemo tudi ravno steklo, porcelan in celo plenice." Podrobnejša navodila za pravilno odlaganje odpadkov so objavljena na spletni strani občine oziroma so na voljo na sedežu občine. V zabojnik za papir nekateri recimo odlagajo tudi uporabljene papirnate robčke in brisačke, čeprav ti sodijo v kompostnik oziroma v zabojnik za biološke odpadke. Na ekološki otok nekateri ob zabojnike občasno odlagajo še kosovne odpadke ter odpadno električno in elektronsko opremo. "Pravilno je, da te odpadke oddamo v Zbirni center Todraž, male gospodinjske aparate in baterije pa lahko tudi v namenske zabojnike za zbiranje," je še pojasnila Kristina Knific.

Mateja Rant