Proračun v javni obravnavi

21.10.2021

V proračunu za prihodnje leto, ki bo po pričakovanjih "težak" 11,3 milijona evrov, so za naložbe predvideli 5,5 milijona evrov.

Po prvem predlogu proračuna bo Občina Gorenja vas - Poljane v prihodnjem letu razpolagala z 11,3 milijona evrov prihodkov, od tega bodo slabo polovico namenili za investicije. Kot največjo naložbo je Katarina Dolenc iz oddelka za proračun, finance in računovodstvo Občine Gorenja vas - Poljane poudarila gradnjo vodovoda Todraž–Lučine in Vršajn–Brda, za kar so namenili 1,6 milijona evrov. Za sofinanciranje omenjene naložbe so pridobili tudi nepovratna evropska kohezijska sredstva.

Med večjimi naložbami je Katarina Dolenc omenila še gradnjo prizidka pri vrtcu Agata, za kar je v proračunu za prihodnje leto predvidenih 648 tisoč evrov, za ureditev Hiše generacij pa so predvideli 535 tisoč evrov, pri čemer naložbo sofinancirajo tudi nepovratnimi evropskimi kohezijskimi sredstvi. Za nadaljevanje obnove visoške domačije, ki jo sofinancira ministrstvo za kulturo, je namenjenih 434 tisoč evrov. Za investicijsko vzdrževanje cest so predvideli 338 tisoč evrov. Med večjimi tekočimi odhodki in transferji pa je Katarina Dolenc omenila sredstva za dnevno varstvo in vzgojo v občini oziroma plačila občine za program vrtcev, ki znašajo 1,4 milijona evrov, za prevoze otrok naj bi odšteli 393 tisoč evrov ter za vzdrževanje in pluženje cest v okviru zimske službe 434 tisoč evrov. Sredstva za ureditev visoške domačije so po besedah Katarine Dolenc v proračun uvrstili na podlagi uspešne kandidature na razpisu ministrstva za kulturo za obnovo gospodarskega poslopja ob Dvorcu Visoko. Nepovratnih evropskih sredstev pa se nadejajo v okviru projekta Nadgradimo ponudbo Škofjeloškega, ki predvideva ureditev rekreacijskega središča Log pri Gorenji vasi in je del širšega projekta občin na Škofjeloškem. "Po več letih znova pričakujemo večji prihodek iz evropskih sredstev, skupaj v višini 1,6 milijona evrov," je še dodala Katarina Dolenc.

Prvi predlog proračuna občine za leto 2022 bo v javni obravnavi do vključno 8. novembra. Pripombe in predloge lahko občani pošljejo na elektronski naslov katarina.dolenc@obcina-gvp.si ali po klasični pošti na naslov občine.

Mateja Rant