Razmišljanja o kulturi

4.2.2021

Čeprav se beseda kultura nanaša na širok razpon dosežkov, dejavnosti in vrednot s področja delovanja človekovega uma, jo uporabljamo zlasti v odnosu do umetniškega ustvarjanja: tudi Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, priča o tem.

V preteklem letu se je o kulturi veliko govorilo in pisalo, sicer manj o kulturnih dogodkih (deloma z razlogom!), več pa o kulturni politiki, denarju za kulturo in kulturnike, o umetniški svobodi, pravici do kritike in javnih protestov. 
Rad bi videl, da bi bilo letos obratno, da bi bili v ospredju umetniški dogodki; da bi se o kulturi govorilo in pisalo kot o prostoru ustvarjalnosti in povezovanja, znotraj katerega se bo avtor srečeval s pomembnimi temami, poustvarjalci pa z navdihujočimi umetniškimi izdelki in zainteresirano publiko (gledalci, poslušalci, bralci); kritiki naj z občutkom vrednotijo dela in izvedbe; organizatorjem naj ne zmanjka idej in domiselnosti pri pripravi dogodkov; publika naj bo odprta in vedoželjna ter se pripravljena predati ustvarjalnim spodbudam k razmisleku in novim čustvom. Vsak naj po svoje prispeva h kakovostnemu, dobremu in lepemu.
Danes si o tem, kaj je kakovostno, dobro in lepo, nismo enotni, kar ni nič narobe. Umetnost je bila pogosto medij, s pomočjo katerega se je izražala kritična misel. Potreben pa je premislek, kako to, da smo med ščitenjem ranljivega kritičnega posameznika pred enoumjem omogočili prevlado posameznika nad skupnostjo. On lahko danes v imenu svojih pravic do svobodnega umetniškega izražanja neobremenjeno marsikdaj ponižuje in omalovažuje vrednote in interese širše skupnosti.
Kultura je ne nazadnje tudi to, da v duhu spoštljivosti prisluhnemo drugače mislečemu in mu z argumenti – in ne z žalitvami in zaničevanjem – predstavimo svoja razmišljanja in ideje.
Upam, da se bo med kulturnimi "delavci" in tistimi, ki so deležni njihovih stvaritev, predvsem in čim bolj uresničevalo geslo, ki ga je nedavno izrekla uspešna zborovodkinja: "Ob stremljenju k popolnosti doseči odličnost!" Kdor hrepeni po popolnosti, se bo izogibal blatu in drugi umazaniji. Letošnje Tavčarjevo leto je prava priložnost in izziv. Čestitke ob kulturnem prazniku!

Goran Šušnjar, KD dr. Ivan Tavčar Poljane