Šolanje na domu

23.9.2021

Možnost šolanja na domu omogoča zakonodaja od leta 1996. Uvedeno je bilo za izjemne primere – za bolne otroke, vrhunske športnike, popotnike. Pandemija covida-19 pa je povzročila, da se je med šoloobveznimi otroki občutno povečalo število otrok, ki se šolajo na domu. V šolskem letu 2004/05 so se na tak način šolali le štirje otroci, 2018/19 jih je bilo 332, 2020/21 že 687, 2021/22 pa kar 1613. V Poljanski dolini se je nekaj staršev oz. skrbnikov odločilo, da bodo svoje otroke šolali na domu.

Ti so pred težko nalogo. Mnogi bodo uporabljali inštrukcije, ki bodo za marsikatero družino postale težak finančni zalogaj. Nekateri organizirajo pouk za več otrok skupaj, nastajajo nekakšne "šole na črno". Skupine staršev ustanavljajo zavode (Zavod za razvoj šolanja na domu, Putke). Starši oz. skrbniki bodo morali poskrbeti za poučevanje – razlago snovi, utrjevanje in ponavljanje, otrokov intelektualni in čustveni razvoj, mu omogočiti razvijanje drugih sposobnosti in veščin. Za vse to bodo potrebovali ogromno časa. Malo verjetno je, da obvladajo vse predmete in metode poučevanja, učne načrte, pripomočke … Otroka, ki se šola na domu, je koristno vključiti v športne aktivnosti in ustvarjalne skupine, v katerih bi se družil z vrstniki. Prav izoliranost v času šolanja na daljavo je otrokom pustila globoke psihološke posledice. Izobraževanje na domu ima tako prednosti kot slabosti. Omogoča bolj individualiziran pristop poučevanja. V tem pa je tudi past, da se vse podredi otrokovim željam in da bo delal le tisto, kar si bo izbral sam. Prednost je prilagodljiv urnik. Nekaterim otrokom ustreza samostojno usvajanje snovi. Učenec bo ob koncu šolskega leta moral dokazati, da obvlada standarde znanja za posamezne predmete. Od prvomajskih praznikov do druge ocenjevalne konference ga bodo čakali izpiti. Učenci od 1. do 3. razreda imajo izpit iz slovenščine in matematike, od 4. do 6. še iz tujega jezika, od 7. do 9. razreda pa iz slovenščine, matematike, angleščine, zgodovine, domovinske kulture in etike, športa, vsaj enega naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta ter vsaj enega predmeta s področja umetnosti. Znanje oceni izpitna komisija. Če na prvem roku učenec ne opravi izpita, ima možnost pokazati znanje na drugem roku. Če ponovnega ocenjevanja ne opravi uspešno, mora naslednje leto nadaljevati šolanje v javni ali zasebni šoli. Tudi nacionalno preverjanje v 6. in 9. razredu je obvezno za vse osnovnošolce.

Učenec bo moral pridobiti znanje tudi iz predmetov, iz katerih izpitov ne bo imel, saj se bo po končani osnovni šoli verjetno vpisal na srednjo šolo, v kateri se bo pričakovalo predznanje. Učenci s posebnimi potrebami zaradi šolanja na domu ostanejo brez pomoči specialnih pedagogov, psihologov in drugih strokovnih delavcev. Za izvedbo šolanja na domu so odgovorni starši – tudi kazensko.

Vem, kako bi se sama odločila, če bi imela osnovnošolskega otroka. Upala bi si poučevati le predmet, za katerega sem izobražena in pri katerem imam delovne izkušnje.

Nina Dolenc