Uresničili zastavljene cilje

25.3.2021

Preteklo leto bo vsem ostalo dobro v spominu predvsem zaradi neprijetnih omejitev za vse krajane zaradi epidemije, ki jo je povzročil novi koronavirus. V KS Sovodenj smo kljub temu realizirali vse zastavljene cilje.

V februarju smo bili organizatorji osrednje občinske proslave v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Aprila smo v naši krajevni skupnosti izpeljali vsakoletno očiščevalno akcijo, a zaradi epidemije v okrnjeni obliki. Na predvečer dneva državnosti smo v Novi Oselici organizirali le mašo za domovino in kratek kulturni program s skromno pogostitvijo manjšega števila navzočih krajanov. Na področju prometne infrastrukture je bil z občinskimi sredstvi postavljen pokrit objekt na novem avtobusnem postajališču v vasi Sovodenj. Zaključen je bil projekt energetske sanacije na podružnični šoli Sovodenj in za potrebe vrtca zgrajena nova terasa.

Poleg rednega letnega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti sta novo asfaltno prevleko dobila 340-metrski odsek na JP Laniše –Rupe–Lisjak in 80-metrski odsek na JP Grapa–Kalar–Jeram. Tu je bil saniran tudi del ugreznjenega vozišča. Z asfaltno prevleko so bili pokrpani še nekateri krajši odseki ter urejeno odvodnjavanje in oporni zid na JP Podosojnice. V kulturni dvorani je bila dokončana in finančno pokrita prenova hodnika, urejene so bile tudi elektroinstalacijske napeljave in toaletni prostori.

V decembru smo ponovno organizirali Miklavževo obdaritev otrok od dopolnjenega enega leta do vključno desetega leta. S pomočjo KUD Sovodenj smo poskrbeli, da so bila darila oddana brezstično od vrat do vrat. Na enak način smo s pomočjo območne organizacije RK Škofja Loka obdarili tudi vse krajane, starejše od 75 let.

Hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri realizaciji zastavljenih ciljev, in ostanite zdravi.

Stanko Bajt, predsednik KS Sovodenj
Nevenka Telban, tajnica