V Javorjah nikoli ni manjkalo dobrih pevcev

22.7.2021

Na predvečer dneva državnosti so na dvorišču pod župniščem v Javorjah predstavili knjigo Pevci izpod Starega vrha avtorice Hermine Jelovčan.

V knjigi je avtorica opisala pevske družine in pevce, ki so sodelovali oziroma še sodelujejo v moškem pevskem zboru Javorski pevci, ki letos praznuje 65-letnico delovanja. Precejšen del knjige je posvetila tudi cerkvenemu pevskemu zboru, iz katerega pravzaprav izhajajo tudi Javorski pevci, ter organistom in pevovodjem obeh zborov. Kot začetek delovanja zbora se šteje leto 1956. "V Javorjah se je ves čas pelo, a takrat so imeli prvi nastop zunaj javorske fare," je pojasnila Hermina Jelovčan.

Veliko informacij za knjigo ji je posredoval Jože Dolenc, ki je bil ustanovni član zbora in je od leta 1973 tudi vodil zbor, odstopil ji je tudi vse svoje zapiske o zboru. V veliko pomoč pri pripravi knjige ji je bil še njen oče Mirko Štibelj. Vseh sogovornikov v knjigi se je sicer nabralo več kot dvajset. Med drugim je predstavila vse pevske rodbine v Javorjah, to je Mihove iz Gorenje Žetine, Martinškove iz Zaprevala, Tavčarjeve iz Četene Ravni, Primcove iz Gorenje Žetine in Korošcove iz Brinja. Predstavniki teh rodbin so po besedah Hermine Jelovčan vezna nit in gonilna sila cerkvenega pevskega zbora in moškega zbora Javorski pevci že vse od začetka. Pri cerkvenem pevskem zboru je posebej poudarila štiri pevke z najdaljšim stažem, to so Alojzija Dolenc, Marjeta Štibelj, Majda Alič in Antonija Dolenc. V knjigi je mogoče najti tudi zapiske in spomine duhovnikov, ki so povezani z omenjenim pevskim zborom, predstavila je še organiste, pevovodje in zborovodje. Prvi moški zbor v Javorjah so sestavljali Maks Maček, Peter Finžgar, Franc Franko, Janez Peternelj, Jože Dolenc, Silvo Štibelj, Pavle Dolenc in Vencelj Peternelj. "Število članov se je ves čas spreminjalo, navadno jih je bilo okrog devet ali deset, včasih pa tudi samo šest ali sedem, ampak vedno je bilo dovolj glasov za zbor," je poudarila Hermina Jelovčan. Moški zbor Javorski pevci je bilo mogoče slišati tudi na prireditvi ob predstavitvi knjige, kjer je nastopil še mešani cerkveni pevski zbor, po skoraj desetih letih pa je ponovno nastopila tudi pevska družina Štibelj.

Mateja Rant