Varnost v cestnem prometu se izboljšuje

23.7.2020

V Občini Gorenja vas - Poljane je bilo lani uvedenih dvanajst inšpekcijskih postopkov. Kršitve so bile povezane z nedovoljenim odlaganjem in kurjenjem odpadkov, neplačevanjem turistične takse, nedovoljenimi posegi v občinski svet, s postavitvijo ovir na cesti, z oviranjem prometa ter nedovoljeno gradnjo.

Poleg kontrole mirujočega prometa ter javnega reda in miru so lani redarji izvajali tudi stalni nadzor hitrosti motornih vozil. Izvedli so 884 ukrepov, izdali 41 plačilnih nalogov lastnikom nepravilno parkiranih vozil ter 837 plačilnih nalogov zaradi prekoračitve hitrosti. Uvedli so šest postopkov zoper lastnike zapuščenih vozil ter tri postopke zaradi oviranja prometa. Lastnikoma zapuščenih vozil so izdali plačilna naloga, zaradi kršitve javnega reda in miru pa izrekli dve globi; izrekli so še dve opozorili in en opomin. V letu 2019 se je v skupni proračun z območja naše občine steklo 67 tisoč evrov plačanih glob (v letu 2018 nekaj manj kot 57 tisoč evrov), približno 10 tisoč evrov ostaja neplačanih glob od lani in še enkrat toliko iz let prej. 
Tudi v naši občini je na krajih s pogostim izvajanjem meritev število prekrškarjev zaradi prehitre vožnje manjše, manj je tudi prekrškov zaradi nepravilnega parkiranja vozil. V vseh občinah ustanoviteljicah medobčinskega inšpektorata in redarstva (poleg Gorenje vasi - Poljan so v njem še Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul) se stanje na področju varnosti cestnega prometa izboljšuje. V svojem dosedanjem delu inšpektorji in redarji opažajo tudi večjo ozaveščenost prebivalcev glede spoštovanja predpisov.

Damjana Petenelj